Šta je bitkoin rudarenje?

Bitcoin madenciliği: Bir kazma ve Bitcoin

Šta je rudarenje

Postoje tri osnovna načina za dobijanje bitkoina: kupovina na menjačnicama, zamena za robu i usluge i rudarenje novih. Rudarenje je proces dodavanja transakcionih zapisa na bitkoinov javni registar pod nazivom blokčein. On postoji tako da se svaka transkacija može potvrditi, a svaki korisnik mreže može da pristupi ovom registru. Korisiti se i da razlikuje legitimne bitkoin transkacije od pokušaja ponovnog trošenja novca koji je već potrošen negde drugde.

Rudarenje – proces vođenje evidencije, koji se vrši uz pomoć procesorske snage računara.

Blokčein – javni distribuirani registar gde se čuvaju zapisi o svim bitkoin transkacijama.

Blokčein je tako nazvan jer bukvano predstavlja lanac blokova, koji predstavljaju liste transakcija napravljenih tokom određenog vremenskog perioda. Kada se blok transakcija generiše, rudari ih stavaljaju kroz proces. Oni primenjuju složenu matematičku formulu  za informacije u bloku, zatim ga pretvore u daleko kraći, naizgled nasumični redosled slova i brojeva nazvanih „heš“.

Heš - jedinstveni niz slučajnih cifara u fiksnoj dužini, koji se može kreirati iz podataka bilo koje veličine.

Heš se ne sastoji samo od informacija sa bloka transakcija, već se koriste i drugi podaci. Što je najvažnije, uključen je heš prethodnog bloka sačuvanog u blokčeinu.

Iako je relativno lako proizvesti heš  iz zbirke podataka kao što je blok transkacija, praktično je nemoguće znati koji podaci su korišćeni samo gledajući heš redosled. Štaviše, svaki heš je jedinstven, i promena samo jednog karaktera u bitkoin bloku u potpunosti menja sekvencu heša.

Hash md5, a table with examples of inputs and outputs

Kao što se može videti u prethodnom primeru, bez obzira koliko podataka se koristi kao input, heš će uvek ostati isti po dužini.

Zbog ovih osobina, heš radi kao digitalni voštani pečat. Ako neko zloupotrebljava samo jedan blok transakcija njegov heš će se odmah promeniti,  kao i naredne heš sekvence u blokčeinu. Stoga, svaki pokušaj prevare unutar bitkoin mreže biće lako uočen od strane svih koji ga koriste.

Hash md5 works as a digital wax seal

Nagrade

U suštini, rudari služe  bitkoin zajednici potvrđujući svaku transkaciju i osiguravajući da je svaka od njih legitimna. Svi se takmiče jedni sa drugima, koristeći softver napisan posebno da rudari blokove. Svaki put kada je novi blok zapečaćen, što znači da je rudar uspešno stvorio ispravnu heš sekvencu, on ili ona dobija nagradu.

Od Oktobra 2017. nagrada iznosi 12.5 bitkoina po bloku, i ova vrednost će se prepoloviti na svakih 210,000 blokova. Sveukupan broj bitkoina je ograničen, tako da što se više novčića izrudari, to će svaki od njih postati vredniji. Stoga, iako će količina bitkoina po bloku neizbežno opadati, vrednost nagrada će najverovatnije ostati ista ili će čak rasti.

Uobičajeno, bilo bi izuzetno lako da se stvori heš iz skupa informacija, računari su jako dobri u ovome. Zbog toga, kako bi sprečili korisnike da hešuju na hiljade transakcionih blokova svake sekunde i iskopaju sve dostupne bitkoine u nekoliko minuta, bitkoin mreža mora namerno otežati proces.

Komplikacije

Ovo se obavlja putem potrebnog „Dokaza o radu“ (Proof of work). To je sistem koji zahteva određeni rad od potražioca usluga, obično se odnosi na vreme obrade računara. Izrada dokaza o radu je nasumičan proces sa malom verovatnoćom,  tako da je obično potrebno mnogo ispitivanja i greška je neophodna za validan dokaz o radu koji treba generisati. Kada je reč o bitkoinu, heš služi kao dokaz o radu.

Dokaz o radu (Proof of work) – ekonomska mera koja se koristi za osiguranje protiv malverzatorskih aktivnosti tako što zahteva određeni rad od potražioca usluga, obično se odnosi na vreme obrade računara.

Da bi se još više otežalo rudarenje, nešto što se zove težina rudarenja (Difficulty) se primenjuje u procesu. To je merilo koliko teško je pronaći novi blok u poređenju sa najjednostavnijim načinom.

Težina rudarenja bitkoina (Bitcoin difficulty) – mera koja pokazuje koliko je teško generisati ispravan heš.

Mera se ponovo računa na svakih 2016 blokova. Dizajnirana je tako da je za rudarenje jednog bloka potrebno oko 10 minuta. Što se više rudara priključi, to će se stopa generisanja blokova neizbežno povećavati. Zatim, nakon što se nivo težine rudarenja ponovo izračuna, povećava se kako bi se nadoknadila i dovela do smanjenja stope stvaranja blokova. Svaki novootkriveni blok prevrtljivih rudara, koji ne ispunjava zahtevani nivo težine, biće odbačen od svih na mreži, čime postaju bezvredni.

Dakle, ovaj proces zahteva napor, a time nova valuta polako postaje dostupna. Stopa po kojoj se pojavljuju novi novčići podseća na stopu po kojoj se zlato rudari iz zemlje. Zbog toga se proces zove „rudarenje“.

 

Scheme of how blockchain technology works