Šta su pametni ugovori? Vodič za početnike

Čemu služe pametni ugovori?

Zamislite da treba da prodate kuću. To je prilično složen i zastrašujući proces koji podrazumeva dosta papirologije, komunikaciju sa različitim firmama i ljudima, kao i visok nivo raznih rizika. Zbog toga apsolutna većina prodavaca kuća odlučuje da pronađe agenta za nekretnine, koji se bavi svom papirologijom, trguje imovinom i deluje kao posrednik kada započnu pregovori, nadgledajući posao pre nego što se završi.

Štaviše, agencija pruža escrow uslugu, što je naročito korisno u takvim transakcijama, jer su iznosi obično veliki i ne možete u potpunosti verovati osobi s kojom ćete poslovati. Ipak, nakon uspešnog dogovora, agenti pradavca i kupca dobiće oko sedam posto prodajne cene kao svoju proviziju. Ovo iznosi znatan finansijski gubitak za prodavca.

U ovakvim situacijama pametni ugovori mogu zaista biti od pomoći i efikasno revolucionisati čitavu industriju. Možda je najvažnije rešiti pitanje poverenja. Pametni ugovori rade na principu "Ako-onda", što znači da će vlasništvo kuće biti preneto kupcu tek kada se dogovoreni iznos pošalje sistemu.

Oni takođe rade kao escrow usluge, što znači da će novac i pravo vlasništva biti uskladišteni u sistemu i distribuirani učesnicima u istom trenutku. Štaviše, transakciji svedoče i verifikuju je stotine ljudi, pa je isporuka bez greške zagarantovana. Pošto poverenje između strana više nije problem, nema potrebe za posrednikom. Sve funkcije koje trgovac nekretninama ima mogu se unapred uneti u pametan ugovor, čime će se kupcwu i prodavacu uštedeti znatna količina novca.

A ovo je samo jedan primer potencijalne upotrebe pametnih ugovora. Oni su sposobni da olakšaju razmenu novca, imovine i bilo čega drugog vrednog, obezbeđujući potpunu transparentnost, izbegavajući usluge i prateće troškove posrednika i iskorenjivanje pitanja poverenja između strana. Kodovi kod pojedinih pametnih ugovora sadrže sve uslove dogovorene među učesnicima, a informacije o samoj transakciji se evidentiraju u blokčeinu, decentralizovanom, distribuiranom javnom registru.

Kako funkcionišu pametni ugovori?

Jednostavno rečeno, pametni ugovori rade slično kao i automati. Samo ubacite potrebnu količinu kriptovalute u pametni ugovor, vaš escrow, pravo vlasništva nad kućom, vozačku dozvolu ili bilo šta drugo što potpada pod vaš nalog. Sva pravila i kazne nisu samo unapred definisana pametnim ugovorima, već ih oni i primenjuju.

Međuzavisnost

Pametan ugovor može da funkcioniše samostalno, ali se može primeniti zajedno sa bilo kojim drugim pametnim ugovorom. Mogu se postaviti na način na koji će zavisiti jedan od drugog. Na primer, uspešno izvršavanje jednog pametnog ugovora može pokrenuti drugi i tako dalje. U teoriji, čitave sisteme i organizacije mogu u potpunosti da pokreću pametni ugovori. Do neke mere, ovo se već primenjuje u različitim sistemima kriptovaluta, gdje su svi zakoni unapred definisani i zbog toga, sama mreža može delovati autonomno i nezavisno.

Objekti pametnih ugovora

U suštini, postoje tri integralna dela, koja se takođe nazivaju objektima, u svakom pametnom ugovoru. Prvi su potpisnici, dve ili više stranaka koje koriste pametni ugovor, slažu se ili se ne slažu sa uslovima ugovora koristeći digitalne potpise.

Drugi je subjek predmet sporazuma. Ovo može biti samo objekat koji postoji unutar okruženja pametnog ugovora. Alternativno, pametni ugovori moraju imati neometan i direktan pristup objektu. Iako se o pametnim ugovorima raspravljalo još 1996. godine, ovaj konkretni objekat je zaustavio njihov razvoj. Ovaj problem je delimično rešen tek nakon što se 2009. pojavila prva kriptovaluta.

Konačno, bilo koji pametni ugovor mora uključivati posebne uslove. Ti uslovi moraju biti matematički opisani u potpunosti i koristeći programski jezik koji odgovara određenom okruženju pametnog ugovora. Ovo uključuje zahteve koji se očekuju od svih učesnika, kao i sva pravila, nagrade i kazne povezane sa navedenim uslovima.

Okruženje

Da bi postojali i pravilno funkcionisali, pametni ugovori moraju da rade u određenom odgovarajućem okruženju. Pre svega, okruženje treba da podržava upotrebu kriptografije javnog ključa, što korisnicima omogućava da se prijave za transakciju koristeći svoje jedinstvene, posebno generisane kriptografske kodove. Ovo je tačan sistem koji koristi apsolutna većina trenutno postojećih kriptovaluta.

Drugo, oni zahtevaju otvorenu i decentralizovanu bazu podataka, kojoj sve stranke u ugovoru mogu u potpunosti sa veruju i koje su u potpunosti automatizovane. Štaviše, celokupno okruženje mora biti decentralizovano za implementaciju pametnog ugovora. Blokčeinovi, posebno itirijum blokčein, su savršena okruženja za pametne ugovore.

Konačno, izvor digitalnih podataka koji koristi pametni ugovor mora biti potpuno pouzdan. Ovo podrazumeva korišćenje korenskih SSL sigurnosnih sertifikata, HTTPS-a i drugih protokola sigurnih veza koji se već široko koriste i koji se automatski implementiraju na većini modernih softvera.

Pametni ugovori vam daju:

Autonomiju - pametni ugovori eliminišu potrebu za posrednikom, što vam u osnovi pruža potpunu kontrolu nad ugovorom.

Poverenje - Niko ne može ukrasti ili izgubiti nijedan od vaših dokumenata, jer su šifrovani i sigurno uskladišteni na sigurnom dijeljenom registru. Štaviše, ne morate da verujete ljudima sa kojima imate posla ili očekujete da će vam verovati, pošto nepristrasni sistem pametnih ugovora u suštini zamenjuje poverenje.

Uštedu - Notari, agenti za nekretnine, savetnici, asistenti i mnogi drugi posrednici nisu potrebni zahvaljujući pametnim ugovorima. I, po analogiji, iznenađujuće naknade povezane sa njihovim uslugama.

Sigurnost - Ukoliko se pravilno implementiraju, pametni ugovori su izuzetno teški za hakovanje. Štaviše, savršena okruženja za pametne ugovore zaštićena su složenom kriptografijom, koja će čuvati vaša dokumenta na sigurnom.

Efikasnost - S pametnim ugovorima uštedećete puno vremena, koje se obično troše za ručno obrađivanje kopija papirnih dokumenata, slanje ili transportovanje na određena mesta, itd.

Pročitajte više: Kako funkcioniše blokčein tehnologija

Ko ih je stvorio i ko ih koristi

Pametne ugovore prvi je opisao Nik Sabo, kompjuterski naučnik i kriptograf, 1996. Tokom nekoliko godina, Sabo je izmenio koncept i objavio nekoliko publikacija, u kojima je opisao koncept uspostavljanja poslovnih praksi vezanih za ugovorno pravo kroz dizajn protokola elektronske trgovine između stranaca na internetu.

Međutim, implementacija pametnih ugovora nije se dogodila do 2009. godine, kada se pojavila prva kriptovaluta bitkoin zajedno sa blokčeinom, koji je konačno obezbedio pogodno okruženje za pametne ugovore. Interesantno je da je Nik Sabo dizajnirao mehanizam decentralizovane digitalne valute pod nazivom Bit Gold 1998. godine. Nikada nije implementiran, ali već je imao mnoge odlike kojima se bitkoin hvalio oko 10 godina kasnije.

Ovih dana, pametni ugovori su uglavnom povezani sa kriptovalutama. Štaviše, pošteno je reći da se jedno ne može postojati bez drugog, i obrnuto, jer su decentralizovani protokoli kriptovaluta u suštini pametni ugovori sa decentralizovanom sigurnošću i enkripcijom. Oni se široko koriste u većini postojećih mreža kriptovaluta i predstavljaju istaknutu i ​​jednu od najnaprednijih karakteristika itirijuma.

Pročitajte više: Šta je Itirijum

Primeri korišćenja pametnih ugovora

Iako se stavovi vlada, finansijskih regulatora i banaka širom sveta o kriptovalutama kreću od izuzetno opreznog do pažljivog prihvatanja, tehnologija koja stoji iza njih - blokčein i pametni ugovori - bila je široko prihvaćena kao revolucionarna i implementirana je na svim nivoima.

Na primer, nedavno, Depository Trust and Clearing Corporation (DTCC) i četiri glavne banke - Bank of America Merrill Lynch, Citi, Credit Suisse i J.P. Morgan - uspešno su trgovali kreditnim zamenama (credit default swaps) na blokčeinu koji je razvio Axoni, koristeći pametne ugovore. Ovaj pametni ugovor nosi informacije kao što su pojedinačni podaci o trgovini i merenja rizika, što je, prema saopštenju za javnost, omogućilo novi nivo transparentnosti za partnere i regulatore.

Slične stvari se dešavaju svuda. Konzorcijum koji se sastoji od 61 japanske i južnokorejske banke testirao je riplov blokčein i pametne ugovore koji omogućavaju prekogranične novčane transfere između dve nacije. Novi sistem će biti predstavljen 2018. godine. Čak i Sberbank, banka pod kontrolom Ruske vlade, u zemlji koja je protiv kriptovaluta, testira itirijumov blokčein i pametne ugovore koje je omogućila.

Testovi su došli u svetlu priključivanja Sberbanke Enterprise Ethereum Aliance-i, konzorcijumu od više od 100 kompanija, uključujući vrhunske igrače kao što su Cisco, BP, ING, Microsoft i tako dalje. Cilj Alijanse je da razvije blokčein koji je podešen za poslovnu upotrebu, gde se mogu razvijati i implementirati pametni ugovori potrebni za određene kompanije.

Pošto su pametni ugovori razvijeni u saradnji sa kriptovalutama, oni se i dalje uglavnom primenjuju u svetu finansija i bankarstva. Ipak, ovu tehnologiju mogu koristiti vlade širom sveta kako bi sistem glasanja učinili pristupačnijim i transparentnijim. Lanci za snabdevanje mogu ga koristiti kako za praćenje robe, tako i za automatizaciju svih zadataka i plaćanja. Nekretnine, zdravstvo, porezi, osiguranje i brojne druge industrije mogu imati koristi od implementacije pametnih ugovora i prednosti koje imaju da ponude.

Mane

Pametni ugovori su izuzetno mlada tehnologija. Uprkos tome što puno obaćava, i dalje može biti sklon problemima. Na primer, kod od koga je sačinjen ugovor mora biti savršen i ne sme imati greške. Ponekad takve greške mogu iskoristiti prevaranti. Kao što je bio slučaj sa DAO hakom, novac koji se stavlja na pametan nalog sa greškom u njegovom kodu može biti ukraden sa njega.

Štaviše, novena ove tehnologije još uvek iznosi dosta pitanja. Kako će vlada odlučiti da reguliše takve ugovore? Kako će biti oporezovani? Šta se dešava ako ugovor ne može pristupiti predmetu ugovora, ili mu se nešto neočekivano dogodi? Kada bi se ovo dogodilo prilikom sklapanja tradicionalnog ugovora, mogao bi da bude poništen na sudu, ali blokčein čini da ugovor bude sproveden bez obzira na sve, u saglasnosti sa principom “kod je zakon”.

Ipak, većina ovih problema postoji isključivo zbog toga što su pametni ugovori kao tehnologija mladi. Sa takvim obećanjem, tehnologija će sigurno biti usavršena tokom vremena. Bez sumnje, pametni ugovori će postati integralni deo našeg društva.

Takođe videti:

Vesti o pametnim ugovorima