Šta je Itirijum? Vodič za početnike

A doctor with a bottle of Ether

Da bi u potpunosti razumeli Itirijum, šta radi i kako potencijalno može uticati na naše društvo, važno je saznati koje su njegove osnovne osobine i kako se razlikuju od standardnih pristupa.

Pre svega, Itirijum je decentralizovan sistem, što znači da ga ne kontroliše ni jedan jedini vladajući entitet. Apsolutna većina onlajn usluga i preduzeća izgrađena je na centralizovanom sistemu upravljanja. Ovaj pristup se koristi stotinama godina i ako nam istorija iznova i iznova ukazuje da ima mane, njegova implementacija je i dalje neophodna kada stranke ne veruju jedne drugima.

Centralizovan pristup podrazumeva kontrolu od strane jednog entiteta, ali to takođe znači da ima jedinstvenu tačku neuspeha (single point of failure SPOF) - ukoliko dođe do problema, pada čitav sistem, što čini aplikacije i onlajn servere koji koriste ovaj sistem izuzetno osetljivim na hakerske napade, pa čak i na nestanke struje. Štaviše, većina društvenih mreža i drugih mrežnih servera zahteva od korisnika da pruže neki stepen ličnih podataka, koji se onda čuvaju na njihovim serverima. Odatle se mogu lako ukrasti od strane same kompanije, njenih radnika ili hakera.

Ethereum logo

Itirijum, budući da je decentralizovan sistem, potpuno je autonoman i niko ga ne kontroliše. On nema centralnu tačku neuspeha (central point of failure), jer je vođen od strane nekoliko hiljada volonterskih računara širom raspoređenih sveta, što znači da nikada ne može da bude van mreže. Lične informacije korisnika ostaju na njihovim računarima, dok sadržaj, kao što su aplikacije, video zapisi i drugo, ostaje u potpunoj kontroli svojih stvaralaca bez potrebe da se povinuju pravilima nametnutih od strane pružalaca usluga, kao što su App Store i YouTube.

Drugo, važno je shvatiti da, iako se stalno upoređuju jedan sa drugim, itirijum i bitkoin su dva sasvim različita projekta s potpuno drugačijim ciljevima. Bitkoin je prva kriptovaluta i sistem za transfer novca, koji je izgrađen i podržan od strane distribuirane tehnologije javnog registra pod nazivom blokčein.

Ethereum against Bitcoin

.

Itirijum je preuzeo tehnologiju koja stoji iza bitkoina i znatno proširio njene mogućnosti. To je cela mreža, sa sopstvenim internet pretraživačem, programskim jezikom i platnim sistemom. Najvažnije, korisnicima omogućava kreiranje decentralizovanih aplikacija na itirijumovom blokčeinu.

Ove aplikacije mogu biti potpuno nove ideje ili decentralizovane prerade već postojećih koncepata. Ovo, u suštini, isključuje posrednika i sve troškove vezane za učešće treće strane. Na primer, jedini profit, koji dolazi od korisničkog lajkovanja i šerovanja objava njihovih omiljenih muzičara na fesjbuku, generiše se od reklama koje su postavljene na njihovoj stranici i ide direktno fejsbuku. U itirijum verziji takve društvene mreže, i umetnici i publika će dobiti nagrade za pozitivnu komunikaciju i podršku. Slično tome, u decentralizovanoj verziji Kikstarter-a, nećete dobiti samo neki artefakt za svoj doprinos kompaniji, dobićete deo budućeg profita kompanije. Na kraju, aplikacije bazirane na itirijumu će ukloniti sve vrste plaćanja trećim stranama kako bi ubrzale bilo koju vrstu usluga.

Ukratko, itirijum je javno distribuirana softverska platforma otovrenog koda zasnovana na blokčeinu, koja dozvoljava programerima da grade i razvijaju decentralizovane aplikacije.

Kao što je ranije pomenuto, itirijum je decentralizovan sistem, što znači da koristi pristup bez posrednika. Svaka pojedinačna interakcija se dešava između korisnika i podržana je od strane korisnika koji učestvuju u njoj, bez autoriteta.

Čitav itirijum sistem podržava globalni sistem takozvanih 'nodova'. Nodovi su dobrovoljci koji preuzimaju čitav itirijum blokčein na svoje računare i potpuno sprovode sva pravila konsezusa sistema, čineći mrežu iskrenom, a za uzvrat dobijaju nagrade.

Ova pravila kosenzusa, kao i brojne druge aspekte mreže, diktiraju "pametni ugovori" (smart contracts). Oni su dizajnirani da automatski izvrše transakcije i druge specifične akcije unutar mreže sa stranama kojima ne morate nužno da verujete. Uslovi za obe strane su unapred programirani u ugovoru. Ispunjenje ovih uslova onda pokreće transakciju ili bilo koju drugu konkretnu akciju. Mnogi ljudi veruju da su pametni ugovori budućnost i na kraju će zameniti sve druge ugovorne sporazume, pošto implementacija pametnih ugovora pruža sigurnost koja je superiornija od tradicionalnog ugovora, smanjuje transakcione troškove vezane za ugovaranje i uspostavlja poverenje između dve strane.

Štaviše, sistem svojim korisnicima pruža i Ethereum Virtual Machine (EVM), koji u suštini služi kao okruženje za pametne ugovore zasnovane na itirijumu. On omogućava korisnicima da sa sigurnošću izvršavaju neproverni kod, a istovremeno osiguravaju da programi ne ometaju jedni druge. EVM je potpuno izolovan od glavne itirijum mreže, što ga čini savršenim sandbox tool-om za testiranje i poboljšanje pametnih ugovora.

Platforma takođe pruža kripto token pod nazivom "iter".

Ko je stvorio itirijum?

Krajem 2013. godine, Vitalik Buterin je svoju ideju opisao u pismu o namerama (Whitepaper), koje je poslao nekolicini svojih prijatelja, koji su ga prosledili dalje. Kao rezultat toga, oko 30 ljudi se obratilo Vitaliku da razgovara o konceptu. Očekivao je kritike i ljude koji ukazuju na greške u konceptu, ali se to nikada nije dogodilo.

Projekat je javno objavljen u januaru 2014. godine, sa glavnim timom koji čine Vitalik Buterin, Mihaj Alisi, Antoni Di Lorio, Čarls Hoskinson, Džo Lubin i Gavin Vud. Buterin je takođe predstavio itirijum na bitkoin konferenciji u Majamiju, a samo nekoliko meseci kasnije tim je odlučio da započne prodaju itera (crowdsale), izvornog tokena mreže, kako bi finansirali dalji razvoj.

Vitalik Buterin portrait

Da li je on kriptovaluta?

Po definiciji, itirijum je softverska platforma koja ima za cilj da deluje kao decentralizovani internet, kao i decentralizovana prodavnica aplikacija. Ovakav sistem zahteva valutu za plaćanje računarskih resursa potrebnih za pokretanje aplikacije ili programa. Ovde se pojavljuje "iter".

Iter je digitalna imovina nosioca i ne zahteva od treće strane da obrađuje plaćanje. Međutim, ona ne funkcioniše samo kao digitalna valuta, ona takođe deluje kao "gorivo" za decentralizovane aplikacije unutar mreže. Ako korisnik želi nešto da promeni u jednoj od aplikacija unutar itirijuma, on mora platiti naknadu za transakciju tako da mreža može da obradi promenu.

Naknade za transakcije se automatski izračunavaju na osnovu toga koliko “gas”-a zahteva radnja. Količina potrebnog goriva izračunava se na osnovu toga koliko je računarske snage potrebno i koliko će dugo trajati.

Da li je itirijum poput bitkoina?

Itirijum i bitkoin bi možda nekako bili slični sa aspekta kriptovalute, ali stvarnost je da su to dva potpuno različita projekta s potpuno drugačijim ciljevima. Iako je bitkoin uspostavljen kao relativno stabilna i najuspešnija kriptovaluta do danas, itirijum je višenamenska platforma sa digitalnom valutom iter, koji je samo komponenta njihovih aplikacija zasnovanih na pametnim ugovorima.

A man reading the newspaper covering Ethereum vs. Bitcoin

Čak i kada poredimo kripto aspekt, izgleda da su dva projekta veoma različita. Na primer, bitkoin ima čvrst obim od 21 miliona bitkoina koji se ikada može stvoriti, dok potencijalno snabdevanje iterom može biti praktično beskonačno. Prosečno vreme rudarenja bloka kod bitkoina je 10 minuta, dok itirijum cilja na to da ne pređe 12 sekundi, što podrazumeva brže potvrde.

Druga značajna razlika je u tome što, ovih dana, uspešno bitkoin rudarenje zahteva ogromne količine računarske snage, struje i jedino je moguće ako se koriste industrijske rudarske farme. Sa druge strane, itirijumov proof-of-work algoritam podstiče decentralizovano rudarenje od strane pojedinaca.

Možda najvažnija razlika između ova dva projekta je to što je itirijumov interni kod Turing comlpete, što znači da se bukvalno sve može izračunati sve dok postoji dovoljno računarske snage i vremena za to. Bitkoin nema ovu mogućnost. Dok Turing complete kod omogućava itirijumovim korisnicima praktično neograničene mogućnosti, njegova složenost takođe znači potencijalne sigurnosne komplikacije.

 

Kako itirijum funkcioniše?

Kao što je ranije pomenuto, itirijum se zasniva na bitkoinovom protokolu i njegovom blokčein dizajnu, ali je podešen tako da aplikacije izvan novčanih sistema mogu biti podržane. Jedina sličnost ova dva bloklčeina je što čuvaju čitavu istoriju transakcija svojih mreža, ali itirijumov blokčein čini mnogo više od toga. Pored istorije transakcija, svaki nod na itirijum mreži takođe treba da preuzme najnovije stanje ili trenutne informacije o svakom pametnom ugovoru unutar mreže, bilans svakog korisnika i sve kodove pametnih ugovora i podatak o tome gde su uskladišteni.

U suštini, itirijum blokčein se može opisati kao state machine zasnovan na transakcijama. Kada je reč o računarstvu, state machine se definiše kao uređaj sposoban za čitanje serije ulaza (inputa) i prelazak u novo, drugo stanje na osnovu tih ulaza. Kada se transakcije izvrše, mašina prelazi u drugo stanje rada.

Svako stanje u kom se nađe itirijum, sastoji se od miliona transakcija. Ove transakcije su grupisane da formiraju "blokove", pri čemu svaki blok bude povezan sa svim prethodnim blokovima. Ali pre nego što se transakcija može dodati u registar, ona mora biti potvrđena, to se obavlja kroz proces koji se zove rudarenje.

Rudarenje je proces u kom grupa nodova primenjuje svoju računarsku moć da dovrši „dokaz o radu“ (proof of work) izazov, što je, u suštini, matematička zagonetka. Što je moćniji njihov računar, to brže može rešiti zagonetku. Odgovor na ovu zagonetku sam po sebi predstavlja dokaz o radu, a i garantuje punovažnost bloka.

Mnogi rudari širom sveta se međusobno takmiče u pokušaju da kreiraju i validiraju blok, jer svaki put, kada rudar dokaže da je uspešno kreirao novi blok, novi iter tokeni se generišu i poklanjaju tom rudaru. Rudari su kičma itirijum mreže, jer ne samo da potvrđuju i validiraju transakcije i druge operacije unutar mreže, već i generišu nove tokene mrežne valute.

Pročitajte više: Kako funkcioniše blokčein?

Za šta se može koristiti itirijum?

Pre svega, itirijum dozvoljava programerima da grade i razvijaju decentralizovane aplikacije. Bilo koja centralizovana usluga može se decentralizovati preko itirijum platforme. Potencijal itirijumove platforme za pravljenje aplikacija ne ograničava ništa, samo stvaralačka kreativnost.

Ether drawing decentralized system

Decentralizovane aplikacije imaju potencijal da u potpunosti promene odnos između kompanija i njihove publike. Ovih dana postoji puno servisa koji naplaćuju provizije za jednostavno pružanje escrow usluge, kao i platforme za korisnike koji trguju robama i uslugama. S druge strane, itirijumov blokčein može omogućiti kupcima da prate izvor proizvoda koji kupuju, dok implementacija pametnih ugovora može osigurati bezbedno i brzo trgovanje za obe strane bez posrednika.

Sama blokčein tehnologija ima potencijal da učini preokret kod usluga koje se nude na mreži, kao i u sektorima sa dugotrajnim ugovornim praksama. Na primer, sektor za osiguranje u SAD-u poseduje više od 7 milijardi dolara sakupljenih od životnog osiguranja, koji se može distribuirati pošteno i transparentno uz pomoć blokčeina. Osim toga, uz primenu pametnih ugovora, klijenti mogu biti u stanju da jednostavno podnesu zahtev za osiguranje na mreži i dobiju instant automatsku isplatu, s obzirom da njihova potraživanja ispunjavaju sve potrebne kriterijume.

U suštini, itirijum blokčein je sposoban da donese svoje ključne principe - poverenje, transparentnost, sigurnost i efikasnost - u bilo koju službu, posao ili sektor.

Itirijum se takođe može koristiti za stvaranje decentralizovanih autonomnih organizacija (DAO), koje posluju potpuno transparentno i nezavisno od bilo kakve intervencije, bez ijednog lidera. DAO se pokreće programskim kodom i zbirkom pametnih ugovora napisanih na blokčeinu. Dizajniran je tako da eliminiše potrebu za osobom ili grupom ljudi u potpunoj i centralizovanoj kontroli organizacije.

DAO je u vlasništvu ljudi koji su kupili tokene. Međutim, količina kupljenih tokena ne izjednačava akcije i vlasništvo. Umesto toga, tokeni predstavljaju udeo koji pruža ljudima pravo glasa.

Prednosti itirijuma

Itirijum platforma koristi sve karakteristike blokčein tehnologije na kojoj radi. Potpuno je imuna na sve intervencije treće strane, što znači da sve decentralizovane aplikacije i DAO-e, koji se nalaze u mreži, ne može niko kontrolisati.

Svaka blokčein mreža se formira na principu konsenzusa, što znači da se svi nodovi unutar sistema moraju složiti oko svake promene koja treba da se napravi unutar njega. Ovo eliminiše mogućnosti prevare, korupcije i čini mrežu otpornom na kvarove.

Celokupna platforma je decentralizovana, što znači da ne postoji jedna tačka nesupeha (single point of failure). Prema tome, sve aplikacije će uvek ostati na mreži i nikada se neće isključiti. Štaviše, decentralizovana priroda i kriptografska sigurnost čine itirijum mrežu dobro zaštićenom od mogućih hakerskih napada.

Nedostaci itirijuma

Uprkos činjenici da su pametni ugovori namenjeni da zaštite mrežu od kvarova, oni mogu biti  dobri samo onoliko koliko su dobri ljudi koji pišu kod za njih. Uvek postoji prostor za ljudsku grešku, i bilo koja greška u kodu može biti iskorišćena. Ako se to dogodi, nema direktnog načina da se zaustavi hakerski napad ili iskorišćavanje pomenute greške. Jedini mogući način da se to uradi jeste postizanje konsenzusa i prepravljanje osnovnog koda. Međutim, ovo je u potpunosti protiv same suštine blokčeina, jer bi trebalo da bude nepromenljiv i postojan registar.

"The DAO", koji predstavlja ime određene decentralizovane anonimne organizacije, lansirane 30. aprila 2016. godine, je napadnut i ukradeno je više od 3.6 miliona iter tokena. Napadač je iskoristio 'grešku rekurzivnog poziva' u kodu, u suštini samo pebacujući sredstva iz DAO-a u 'dete DAO', koji je imao istu strukturu kao i DAO. Gubitak ogromnog dela sredstava The DAO organizacije nije bila jedina posledica napada, jer je u osnovi ugrozila poverenje korisnika u celu itirijum mrežu, a vrednost itera je pala sa preko 20 dolara na ispod 13 dolara.

Koji aplikacije su razvijene na itirijumu?

Itirijum ima potencijal da otvori svet decentralizovanih aplikacija, čak i za ljude bez tehničke pozadine. Ako se to dogodi, može postati revolucionarni skok za blokčein tehnologiju, koji će je približiti masovnom usvajanju. Trenutno, mreži se lako može pristupiti preko njenog izvornog Mist pretraživača, koji obezbeđuje interfejs koji je pogodan za korisnike, kao i digitalni novčanik (wallet) za skladištenje i trgovanje iterom. Najvažnije je to što korisnici mogu da pišu i razvijaju pametne ugovore i upravljaju njima. Alternativno, itirijum mreži se može pristupiti putem MetaMask ekstenzije za Google Chrome i Firefox.

Itirijum platforma ima potencijal da duboko poremeti stotine sektora, koji trenutno zavise od centralizovane kontrole, kao što su osiguranje, finansije, nekretnine i tako dalje. Trenutno, platforma se koristi za kreiranje decentralizovanih aplikacija za širok spektar usluga i sektora. Ispod se nalazi lista najpriznatijih.

 • Gnosis — Decentralizovano tržište za predviđanje, koje korisnicima omogućava glasanje o bilo čemu, od vremena do rezultata izbora.
 • EtherTweet — Ova aplikacija preuzima svoju funkcionalnost iz tvitera, pružajući korisnicima potpuno necenzurisanu komunikacionu platformu
 • Etheria —  Izgleda veoma slično Minecraft-u, ali postoji u potpunosti na itirijum blokčeinu.
 • Weifund — Otvorena platforma za grupno finansiranje, koja implementira pametne ugovore.
 • Uport — Pruža korisnicima ID, koji im omogućava prikupljanje verifikacija, prijavljivanje bez lozinki, digitalno potpisivanje transakcija i interakciju s itirijum aplikacijama.
 • Provenance — Projekat ima za cilj stvaranje otvorenog i pristupačnog okvira informacija za potrošače, kako bi bili upućeni prilikom donošenja odluka o kupovini. To se postiže praćenjem porekla i istorije proizvoda.
 • Augur — Tržište za predviđanje i prognoziranje, koje nagrađuje tačna predviđanja.
 • Alice — Platforma, koja ima za cilj da obezbedi transparentnost socijalnog finansiranja i donacija, putem blokčein tehnologije.
 • Bitnation — Prva „svetska virtuelna nacija“, blokčein jurisdikcija. Sadrži mnoge iste funkcije kao i tradicionalna nacija, kao što su osiguranje, obrazovanje, lične karte, diplomatski programi, uključujući i one za ambasadore i za izbeglice i mnoge druge.
 • Ethlance — Platforma za honorarne poslove, gde korisnici mogu svoj rad naplatiti u iteru, pre nego u bilo kojoj drugoj valuti.

Sveobuhvatna lista decentralizovanih aplikacija, koja je u vreme pisanja, sadržala njih 867, može se naći na State of the dApps sajtu.

Kako dobiti iter?

Postoje dva osnovna načina za dobijanje itera: kupovina i rudarenje.

Najčešći i možda najprikladniji način kupovine itera je kupovina na berzama. Sve što treba da uradite jeste da pronađete menjačnice, koje trguju iterom i rade u okviru vaše jurisdikcije, otvorite nalog i koristite svoj bankovni račun, elektronski transfer ili, u nekim slučajevima, čak i vašu bankovnu karticu za kupovinu itera. Njih potom treba da sačuvate u novčaniku (wallet-u), koji može da obezbedi sama menjačnica, itirijumov Mist pretraživač ili razni drugi specijalizovani servisi.

Alternativno, možete dobiti iter putem trgovanja bez posrednika (P2P), plaćajući za to bilo kojom dogovorenom valutom, uključujući bitkoin i druge kriptovalute. Ovo se može učiniti kako onlajn, tako i uživo. Trgovanje bez posrednika je prilično popularno među bitkoin korisnicima. Međutim, zbog praktično neograničene ponude iter tokena i itirijum platforme, koja ne postavlja potpunu anonimnost korisnika na prvo mesto, iter se obično dobija putem menjačnica.

Drugi način dobijanja iter tokena je rudarenje. Za rudarenje itera koristi se proof-of-work algoritam, što znači da rudari ulažu svoju kompjutersku snagu, kako bi rešili kompleksan matematički problem, a da bi se "zapečatio" i potvrdio blok aktivnosti unutar mreže. Rudari, koji uspeju da uspešno izvrše ovaj zadatak, dobijaju nagradu za svaki izrudareni blok.

Pročitajte više: Kako rudariti iter?

Gde kupiti i prodati iter?

Menjačnica

Opis

Karakterisitke

Države

Coinbase

Podržan od strane pouzdanih investitora, koristi se od strane više miliona kupaca širom sveta.

Sigurnost, razumne naknade, jednostavna za korišćenje, valute koje se čuvaju su pokrivene Coinbase osiguranjem.

32 države

Gemini

Potpuno regulisana licencirana američka menjačnica za bitkoin i iter.

Sigurnost i usklađenost, dizajn prilagođen korisnicima, sjajna analitika, visoka likvidnost.

42 države u SAD-u, Kanada, Hong Kong, Japan, Singapur, Južna Koreja i Velika Britanija.

Cex.io

Pruža širok spektar usluga za korišćenje bitkoina, itera i drugih kriptovaluta. Omogućava korisnicima da lako trguju kriptovalutama za fiat i obrnuto.

Dobra reputacija, dobar mobilni proizvod, podržava kreditne kartice, jednostavna za korišćenje, dobar kurs, podržan širom sveta.

Širom sveta.

Bittrex

Menjačnica iz SAD-a, potpuno usklađena sa širokom podrškom za digitalnu valutu.

Sigurnost i usaglašenost, jednostavan dizajn, podržava više od 190 kriptovaluta, sjajna analitika.

Širom sveta.

Coinmama

Pouzdana brokerska platforma u kojoj se iter i bitkoin mogu kupiti pomoću kreditne kartice ili novca putem MoneyGram-a i Western Union-a.

Dobra reputacija, jednostavna za korišćenje, odličan interfejs, veliki izbor opcija plaćanja, kratko vreme obrade transakcije.

Širom sveta.

Kraken

Najveća menjačnica u obimu i likvidnosti evra, partner je u prvoj banci kriptovaluta.

Dobra reputacija, dobar kurs, niske naknade, minimalne depozitne stope, odlična korisnička podrška, bezbedna.

Širom sveta.

GDAX

Podružnica Coinbase-a, koja nudi siguran i jednostavan način za trgovce da kupuju i prodaju digitalna sredstva onlajn, preko devet trgovinskih parova.

Bezbednost, razumne naknade, dobra za početnike, devet trgovinskih parova.

SAD, Evropa, Velika Britanija, Kanada, Australija i Singapur.

ShapeShift

Vodeća manjačnica koja podržava različite kriptovalute.

Dobra reputacija, jednostavna za korišćenje, desetine kriptovaluta dostupnih za razmenu, brza, dobre cene.

Širom sveta.

Poloniex

Jedna od vodećih svetskih menjačnica kriptovaluta, koja nudi razne parove valuta, napredne alate i analizu podataka.

Brzo kreiranje naloga, puno alatki, veliki obim trgovanja, jednostavna za korišćenje, niske naknade za trgovanje, otvoreni API.

Širom sveta.

Bitstamp

Jedna od prvih menjačnica koja je izgradila bazu lojalnih korisnika.

Dobra reputacija, sigurnost na visokom nivou, niske naknade, dobra za velike transakcije.

Širom sveta.

Pročitajte više: Kako kupiti itirijum?

Budućnost itirijuma

Uprkos činjenici da itirijum, baš kao i bitkoin, postoji nekoliko godina, tek je počeo da privlači pažnju mejnstrim medija i javnosti. Mnogi stručnjaci se slažu da je to tehnologija, koja ne samo da u potpunosti menja način na koji internet funkcioniše, već pravi i preokret u uslugama i sektorima, koji postoje stotinama godina.

Ether on a treadmill

Vitalik Buterin, tvorac itirijuma, veoma je oprezan i skroman u svojim predviđanjima. U nedavnom intervjuu, on je izjavio da namerava da održi itirijum kao vodeću platformu vezanu za blokčein, fokusirajući se na tehnička pitanja i poboljšanje sigurnosti u skorijoj budućnosti.

Baladži Srinivasen, izvršni direktor 21.co, nedavno je izrazio svoje čvrsto uverenje da će itirijum i dalje biti aktuelan u narednih pet do deset godina. Peter Smit, osnivač blokčeina, opisao je itirijumovu infrastukturu za aplikacije, kao fascinantnu, i pomenuo da platforma ima velike šanse da popravi title insurance, što uključuje polise vezane za nekretnine, kao samo jedan primer.

Sveukupno gledano, mišljenja o budućnosti itirijuma, među stručnjacima kriptovaluta, su generalno pozitivna. Međutim, postoje mnogi stručnjaci stare škole koji, uprkos izvanrednom uspehu i relativnoj stabilnosti i bitkoina i itera, kao i nesumnjive važnosti tehnologije koja stoji  iza projekata, i dalje predviđaju njihov predstojeći pad.

Takođe videti:

Saznajte više o itirijumu

Knjige koje možete čitati:

Ljudi koje možete pratiti:

 • Ethereum — zvanični tviter nalog itirijum projekta.
 • Vitalik Buterin — kreator itirijuma.
 • Lefteris Karapetsas — diplomac Univerziteta u Tokiju, programer sa sedištem u Berlinu.
 • Alex van de Sande — Alek van de Sande - dizajner, programer, član Fondacije itirijum.
 • Gav Would — Gav Vud - osnivač Parity Technologies-a.
 • Martin Koppelmann — Martin Kopelman - osnivač Gnosis-a.
 • Fred Ehrsam — Fred Ehrsam - stučnjak za kripto, suosnivač Coinbase-a.
 • Jeff Ehh — Džef Eh – suosnivač itirijuma.
 • Anthony Diiorio — Antoni Diorio - izvršni direktor i osnivač kompanije Decentral & Jaxx, suosnivač itirijuma.
 • Ming Chan — Ming Čen – podržava itirijum platformu otvorenog koda i razvoj baznih slojeva i istraživanja.