UASF protiv UAHF? Objašnjenje

UASF protiv UAHF? Objašnjenje
1.

UASF protiv UAHF? Objašnjenje

1.Šta su soft-fork i hard-fork?

UASF protiv UAHF, objašnjenje

Oba podrazumevaju promene u protokolu.

Soft-fork je promena na softveru protokola u kojem su samo ranije važeći blokovi/transakcije postali nevažeći. Pošto stari nodovi prepoznaju nove blokove kao važeće, soft-fork je kompatibilan sa starijim verzijama.

Hard-fork je radikalna promena protokola koja čini ranije nevažeće blokove/transakcije važećim i obratno. Hard-fork zahteva nadogradnju najnovije verzije softvera protokola za sve nodove i korisnike. Predstavlja trajno odstupanje od prethodne verzije blokčeina, a najnovija verzija više neće prihvatati nodove koji rade na prethodnim verzijama.

2.Šta su UASF i UAHF?

UASF je skraćenica od User Activated Soft Fork.

To je mehanizam u kojem se vreme aktivacije soft-forka izvršava u određenom, unapred naznačenom trenutku, a sprovode ga ful-nodovi - koncept koji se ponekad naziva ekonomska većina. UASF zahteva dosta podrške i koordinacije ekosistema. UASF koncept je vezan za aktivaciju SegWit-a u predlogu BIP148.

UAHF je skraćenica od User Activated Hard Fork.

Programeri uvode obaveznu promenu softvera nodovima. Ove promene čine ranije nevažeće blokove važećim od određenog trenutka i nije potreban većinski udeo kompjuterske snage kako bi se te promene sprovele. Bitmain, velika rudarska firma, je najavio “Plan vanrednog stanja protiv UASF-a (BIP148)” u slučaju da se UASF primeni.

3.Koji događaji su doveli do situacije UASF protiv UAHF?

Bitkoin ima neke slabe tačke o kojima se sada već jako dugo raspravlja.

SegWit predstavlja ažuriranje koda za Bitcoin Core (tehnička služba cele mreže). Pretpostavlja se da će ova ispravka rešiti probleme. Ali neki korisnici, rudarske firme (Bitmain) i kompanije (Bitcoin Unlimited) ne podržavaju ovu ideju. Dakle, realizacija SegWit-a može podeliti kompletan sistem bitkoina. Neki korisnici i rudari će prihvatiti nove standarde, dok će drugi koristiti starije verzije bitkoin koda. Razmotrene su različite varijante kako bi se ovo izbeglo i spasio jedinstven lanac blokova transakcija.

4.Da li ima bilo kakvih prepreka soft-forku i hard-forku?

Svi korisnici kriptovaluta ih viđaju svakog dana.

Svaka transakcija ulazi u blokčein. Tokom rudarenja, različiti ljudi stvaraju različite lance transakcija. Možemo reći da postoji račvanje lanca do momenta implementacije najdužeg.

Najznačajniji primer primene UASF-a i UAHF-a je istorija Itirijuma.

U aprilu i maju 2016. godine, Itirijum je započeo projekat DAO, mesec dana kasnije haker je pokupio novac od vlasnika. Suma je bila oko 55.000.000 dolara. Nakon incidenta predložena su tri rešenja:

  • Da se slože sa krađom i ne rade ništa
  • Da vrate blokčein na trenutak pre krađe ili hard-fork
  • Da prihvate sve transakcije iz hakerovog novčanika kao neispravnje i da vrate novac nazad ili soft-fork

Itirijum zajednica se odlučila za drugu varijantu. Neki korisnici nisu bili zadovoljni sa tom odlukom. Oni su smatrali da je “kod je zakon” osnovni koncept kriptovaluta. Ovi korisnici su prihvatili krađu i tako se pojavio drugi blokčein. Prvi lanac se zove Itirijum - ETH, a drugi lanac je poznat kao Itirijum Klasik, ETC.

5.Kako će se implementacijom UASF-a i UAHF-a promeniti bitkoin?

Postoji ogroman broj mogućih scenarija.

Ako se jedan od ovih planova prihvati, sledeći korak zavisi od akcija korisnika i rudara. Prema udelu gore navedenih kategorija, najverovatniji scenariji su:

  1. Većina korisnika i rudara prihvataju plan. Ova situacija je dobra, nema forka (račvanja) i postoji samo jedna grana.
  2. Većina korisnika prihvata plan; rudari ne rade ništa. Ako je broj korisnika prilično veliki (više od 51%), onda će biti jedna grana. Ako je broj korisnika manji od 51%, onda će biti dve grane, jedna korisnička i druga rudarska. Ako broj korisnika raste i pređe 51%, blokovi na rudarskoj grani će biti zamenjeni blokovima sa korisničke. Rudari su izbrisani.
  3. Korisnici i rudari ne mogu da postignu dogovor. U ovom slučaju, veća grupa može da napravi napad na manju. Transakcije u manjoj grupi su ugrožene jer mogu biti izbrisane.

Ovi scenariji imaju različite posledice, tj. manja grupa se može odbraniti i može da napravi neke promene u protokolu i algoritmu.