Lokalne Vesti

Srbija, Slovenija i Hrvatska su zemlje srednje i jugoistočne Evrope sa više od 15 miliona stanovnika i 165.000 km2 površine. Srbija ima tržišnu ekonomiju u razvoju i prihode u rasponu iznad srednjeg nivoa. Hrvatska je klasifikovana kao ekonomija sa visokim prihodima od strane UN. U srpskoj i hrvatskoj ekonomiji dominiraju usluge, koje prate industrija i poljoprivreda. Slovenija ima razvijeno slobodno tržište i ekonomiju zasnovanu na uslugama sa jednim od najvećih BDP-a među slovenskim zemljama. U ovim zemljama ne postoji zakonski okvir za kriptovalute, ali postoji spremnost da se blokčein istraži na državnom nivou. Slovenački propisi o bitkoinu se uglavnom odnose na rudarenje i prodaju robe u bitkoinu, koje podležu porezu na bitkoin. Trenutno, bitkoin i altkoini nisu zakonsko sredstvo plaćanja u Srbiji i Hrvatskoj, ali se mogu legalno koristiti. Postoji porez na kapitalnu dobit na kriptovalute, međutim ne postoje jasne zvanične smernice kada se plaća.