Samo 2% Amerikanaca veruje Fejsbukovoj libri više nego vodećoj klriptovaluti bitkoin (BTC), prema nedavnom istraživanju CivicScience-a.

Kompanija CivicScience sa sedištem u SAD je nedavno sprovela anketu sa 1.799 odraslih AMerikanaca kako bi saznali opšte trendove i zabrinutost javnosti u vezi sa Fejsbukom koji još uvek nije lansirao kriptovalutu libra.

Prema rezultatima istraživanja objavljenom 22. jula, najmanje 40% ispitanika je tvrdilo da veruju manje u libru nego u bitkoin i druge kriptovalute kao što su iter (ETH) i XRP. Prema rezultatima istraživanja, 35% je naglasilo da veruju u libru mnogo manje nego u bitkoin.

39% ispitanika je izjavilo da nisu sigurni u vezi sa tim pitanjem, dok je 5% odgovorilo da veruje u libru i bitkoin otprilike isto.

How much Americans trust Facebook’s Libra compared to Bitcoin

Koliko Amerikanaca veruje Fejsbukovoj libri u odnosu na bitkoin. Izvor: CivicScience

77% Amerikanaca ne veruje Fejsbuku u vezi sa svojim ličnim podacima

Stavovi Amerikanaca prema libri su deo opšteg nedostatka poverenja u Fejsbuk i način na koji platforma tretira lične podatke. Prema istraživanju CivicScience-a, 77% Amerikanaca ne veruje Fejsbuku u vezi sa korišćenjem ličnih podataka, dok samo 2% veruje Fejsbuku.

How Americans trust Facebook with their personal data

Na koji način Amerikanci veruju Fejsbuku u vezi sa korišćenjem ličnih podataka. Izvor: CivicScience

86% Amerikanaca uopšte nije zainteresovano za Fejsbukovu libru i njen kripto novčanik Calibra, dok samo 5% ispitanika tvrdi da su zainteresovani za kripto projekat.

How Americans are interested in Facebook’s Libra

Koliko Amerikanci veruju Fejsbuku po pitanju zloupotrebe ličnih podataka. Izvor: CivicScience

Druga istraživanja ukazuju na nisko poverenje u Fejsbukovu libru

Anketa CivicScience-a dolazi usred sličnog istraživanja aplikacije za razmenu trenutnih poruka Viber, koja je utvrdila da 49% ispitanika u UK i SAD ne veruje Fejsbuku kada je u pitanju njegova vlastita digitalna valuta.

Nemačka finansijska asocijacija “Bürgerbewegung Finanzwende” je objavila 23. jula još jedno istraživanje koje pokazuje da je oko 71% nemačkih građana skeptično vezano za Fejsbukovu libru, dok svega 12% pozdravlja.