Prema novom izveštaju Accenture-a – 9 od 10 banaka iz Severne Amerike i Evrope istražuju blokčein tehnologiju kako bi je iskoristile za plaćanja.

Izveštaj je naslovljen “Blokčein Tehnologija: Kako banke grade globalnu platnu mrežu“. Izveštaj je zasnovan na anketi u kojoj je učestvovalo 32 profesionalca iz komercijalnog bankarstva i 11 direktora kanadskih i evropskih banaka. Oni su odgovarali na niz pitanja o potencijalu blokčein tehnologije da promeni platnu industriju.

Interesantno, oko 30% banaka je u naprednim fazama usvajanja blokčein tehnologije. 17% direktora je reklo da predvode revoluciju, a 13% je reklo da su uključeni  u implementaciju blokčein tehnologije.

70% banaka je u ranoj fazi usvajanja, 30% je uključeno u Proof-Of-Work koncept sa drugim kompanijama, a 27% tek formira strategiju po pitanju istraživanja blokčeina.