Velika većina Britanaca - 93% - čula je za bitkoin (BTC), ali samo 4% tvrdi da ga je kupila, prema nedavnoj anketi koju je istraživačka kompanija YouGov objavila 7. novembra.

Prema anketi koja je obavljena ovog meseca, devet od deset Britanaca čuli su za bitkoin, međutim, kažu da ga ne razmeju. Samo 4% anketiranih tvrde da „vrlo dobro razume“ bitkoin, dok 23% tvrdi da  "prilično dobro" razume, dok  muškarci skoro tri puta  više od žene  to kažu (33% u odnosu na 12%). Mlađi Britanci prevladavaju među onima koji su tvrdili da razumeju bitkoin, navodi se u izveštaju.

Što se tiče stvarnih investicija u bitkoin, na prvom mestu su takođe mlađi građani. Jedan od jedanaest (9%) britanaca od  18 do 24 godine je kupilo bitkoin, u poređenju sa jednim od sto (1%) za osobe preko 55 godina. Međutim, ukupno gledano, samo 4% ispitanika kupilo je bitkoin, sa više muškaraca u odnosu na žene – 6% muškaraca, u poređenju sa 1% anketiranih žena.

Pored toga, značajan broj mladih ljudi, 36% anketiranih,  starosti od 18 do 24 godine, tvrde da lično poznaju nekoga ko je kupio bitkoin.

Bitcoin buyers most likely to be 18 to 24 years old

Source: yougov.com

Nemački potrošački centri dve federalne države, Hesse i Saxony, nedavno su sproveli sličnu anketu. Od 1.000 ispitanih Nemaca između 18 i 39 godina, 55% tvrde da su čuli za kriptovalute pre.

 

Pripremila: Majda Petrović