Negativne kamatne stope postaju trend u mnogim zemljama, tako da bankovne usluge nisu više održiva i praktična opcija za čuvanje novca.

Amerikanci plaćaju više oko 30 dolara po korisniku za održavanje računa, što je ukupan iznos od oko 4,7 milijardi dolara godišnje!

Većina američkih banaka naplaćuje oko 50 dolara za otvaranje računa, zatim oko 30 dolara mesečno za održavanje i oko 35 dolara za NFS provizije. Prosečan korisnik iz Amerike za održavanje svog računa mora da izdvoji najmajne 410 dolara godišnje.

Trenutno, kamatna stopa Federalnih Rezervi je 0,5 posto, što je blizu 0. Druge zemlje, poput Švedske i Švajcarske, imaju negativne kamatne stope. Švajcarska, konkretno, ima -1.31%.

U Švajcarskoj, slični su uslovi onima u Americi. Održavanje računa bi koštalo oko 410 dolara godišnje, sa time što imate još i negativnu kamatnu stopu. Primera radi, ukoliko korisnik ima 50.000 dolara u Švajcarskoj banci na početku godine, na kraju godine će imati 410 dolara manje na računu zbog održavanja računa i 655 dolara manje zbog negativnih kamatnih stopa. Dakle oko 1.100 dolara manje nego što je imao na početku godine.

Zbog internacionalnih regulativa koje nameće  SAD, Švajcarska više ne može da garantuje potpunu privatnost računa i obavezna je da SAD-u i drugim evropskim zemljama odaje osetljive finansijske informacije o korisnicima, po nalogu tih zemalja.

Bitkoin wallet kao alternativa

Sve su to razlozi zbog kojih čuvanje bitkoina u bitkoin walletu deluje sigurniji metod od tradicionalnog čuvanja novca u bankama, uprkos nestabilnosti bitkoina. Zasigurno je takav način daleko jeftiniji. Sa druge strane, korisnici mogu i da podižu novac po svojoj volji ili mogu da koriste platforme koje nude debitne kartice i troše bitkoine gde god da se prihvata VISA kartica.