Nakon izjave Exopanse Boredrless Technology za Cointelegraph o razvoju aplikacije za glasanje koja koristi blokčein kako bi sprečila neregularnosti, pokrenuta je aplikacija za šaljivo glasanje na blokčeinu.

Ova aplikacija ima za cilj da demonstrira korisnost i isplativost blokčeina nasuprot tradicionalnih glasačkih sistema koji imaju problema sa brojnim neregularnostima.

Tehnologija koja ima moć da promeni svet

Kao i u svim oblastima, blokčein nastavlja da otkriva nove i sigurnije načine za rešavanje problema.

Expense je opisao postojeći glasački sistem kao “arhaičan i pun apsurda“. Osnivač Expanse Botherless Technology-a, Kristofer Franko ukazao je na prednosti glasanja na nepromenjivom blokčeinu. Franko je ukazao na faktore poput mogućnosti da se glasovi sačuvaju zauvek, čuvanje zapisa koji nikada neće moći da se promene, eliminaciju višestrukog davanja glasa od strane jedne osobe, itd.

Blokčein je savršen sistem

Franko je rekao za Cointelegraph:

“Čak iako neko uspe da izvede neku prevaru u ovom sistemu, ta prevara će ostati zabeležena, pa će postojati mogućnost da kasnije bude otkrivena. Ovo je jednostavno značajno superiorniji način glasanja u odnosu na postojeće centralizovane sisteme.“