Broj itera (ETH) zaključanih u decentralizovanim aplikacijama za finansije (DeFi) dostigao je maksimum od 2,7 miliona, prema DeFiPulse za nadgledanje DeFi-eva i neprestano raste od kraja juna.

Od 2,7 miliona zaključanih ETH-a, 2,1 miliona (77%) je zaključano u Maker-u, sistemu DAI stejblkoina.

Pored toga, 337.800 ETH (12,5%) trenutno je zaključano u decentralizovanoj aplikaciji za pozajmljivanje Compound. Preostali iter je podeljen između manjih DeFi aplikacija, uključujući decentralizovane berze i finansijske derivate.

Ether locked in DeFi applications

Iter zaključan u DeFi aplikacijama. Izvor: DeFiPulse

DeFi raste uprkos uslovima na tržištu

Jednogodišnji grafikon kripto imovine (vrednost u dolarima) zaključane u DeFi aplikacijama pokazuje određenu povezanost sa cenom itera, ali ne zavisi u potpunosti od nje. Kada se cena itera urušila nakon što je u julu dostigla svoj vrhunac, uticala je privremeno na vrednost kripto imovine zaključana u DeFi aplikacijama.

Nakon pada cene itera u julu, vrednost imovine zaključane u DeFi aplikacijama nastavila je svoj rast, dok je cena novčića nastavila da uglavnom pada. Iako se korelacija između ove dve imovine naglo smanjila posle avgusta, cena itera i dalje utiče na vrednost zaključanih sredstava kada se gledaju u kraćim vremenskim okvirima.

Prošle nedelje je ukupna vrednost imovine zaključana u takvim aplikacijama padala kako je cena itera pala. U vreme pisanja vesti, vrednost te imovine je bila 619,7 miliona dolara, što je pad u odnosu na prvobitni maksimum od 675,6 miliona dolara prijavljen 21. novembra.

The total value of crypto assets locked in DeFi applications

Ukupna vrednost kripto imovine zaključana u DeFi aplikacijama. Izvor: DeFiPulse

U celini, preko 48% (302,5 miliona dolara) je zaključano u Maker-u, 23,8% u DApp derivata Synthetix i 15,2% u Compound. Preostalih 15,2% zaključanih sredstava distribuira se između ostalih aplikacija.

Aplikacija koja drži skoro polovinu svih sredstava zaključenih u DeFi aplikacijama, Maker, nedavno je prošla veliku nadogradnju. Kako je Cointelegraph izvestio 18. novembra, Maker je nedavno lansirao ažuriranu verziju svog DAI stejblkoina koji sada može podržati više vrsta kolaterala.