Piše: Aleksandar Bondžulić

 

U utorak, 4.septembra, u Parizu je održana konferencija Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) na kojoj je učestvovala predsednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić.

Predsednica Vlade je govorila na panelu o blokčein tehnologiji, koja je bila centralna tema konferencije.

Navela je da su glavni prioriteti njene vlade modernizacija i digitalizacija u kojoj ona vidi najveći potencijal Srbije, a cilj kreiranje podsticajnog ambijenta za IT industriju, razvoj preduzetništva i jačanje ekonomije zasnovane na inovacijama i modernim tehnologijama.

„Četvrta industrijska revolucija je ta koja pruža čitav novi set prilika za ekonomije kao što je srpska. Oni koji nisu bili pobednici u prethodnim inustrijskim revolucijama imaju jedinstvenu šansu da budu u ovoj.“

Govoreći o finansijskim tehnologijama, premijerka je izjavila da je „Srbija jedna od retkih država koje su uvele regulatorni okvir za platna rešenja, i da uvodi instant plaćanja od oktobra ove godine, koja će omogućiti transfer novca u okviru od 30 sekundi od početka transfera“.

U 2017, istraživanje „Markets and Markets-a“ prepoznalo je Srbiju kao jednu od top 5 zemalja u svetu u pogledu blokčein programera.

„Srpska Vlada prepoznaje važnost pružanja podrške ovim naporima i želimo da kreiramo najbolje moguće okruženje za razvoj blokčein industrije na istom nivou sa najboljim politikama i standardima širom sveta.“

Premijerka je izjavila da „težimo ka tome da se iskoristi prednost blokčein tehnologije u javnoj administraciji i da se već razmatra mogućnost stavljanja Registra građana Srbije na blokčein, nakon čega će uslediti i ostale primene“.

“Čvrsto verujem da su digitalne mogućnosti ogromne i da Srbija ima prave šanse za brz rast u doglednoj budućnosti. Uvereni smo da bi u nekim oblastima, blokčein kao jedna od njih, Srbija mogla da bude među vodećim zemljama sveta.”

Nedavno je Cointelegraph Srbija objavio tekst pod nazivom “Slovenija na blokčein sterodima” u kome je dr Peter Merc naveo da u “Sloveniji imamo veoma aktivan blokčein sektor, gde se nekim već globalno uspostavljenim kompanijama pridružuju novi kripto igrači”.

O OECD-u

Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) osnovana je 1961.godine sa ciljem da promoviše principe vladavine prava, demokratije i tržišne privrede.

Danas su glavni ciljevi OECD-a obezbeđenje brzog tempa ekonomskog rasta i visokog nivoa zaposlenosti u zemljama članicama i stimulisanje i koordinisanje pomoći članica OECD zemljama u razvoju. Organizacija, čije članice su neke od ekonomski najrazvijenijih zemalja sveta, poput SAD, Nemačke, VelikeBritanije, Francuske, Norveške, Australije, Kanade, Japana bavi se i analiziranjem stanja u zemljama nečlanicama, a zemljama u tranziciji stavlja na raspolaganje svoje iskustvo u uspostavljanju tržišnih principa. Sedište organizacije je u Parizu.