Mnoge vlade nameću snažnu regulativu za bitkoin uz obrazloženje da bitkoin može i da se koristio za pomoć ilegalnim aktivnostima. Ono što vlade ne kažu je da je bitkoin sredstvo razmene koje je van njihove kontrole.

S obzirom na ovu činjenicu, vreme je da se raspitamo o drugim motivima/agendama koje mogu da podstaknu napore da se reguliše bitkoin i druge digitalne valute. Ja sam razvila indeks bitkoin regulacije u 62 zemlje i povezala ga sa dobro poznatim indeksom korupcije vlasti u istim zemljama tokom 2016. godine.

Ova analiza zaključuje da korumpirane vlade imaju tendenciju da proglase bitkoin nezakonitim, dok zemlje sa dobrom upravom imaju prijateljski zakonodavni okvir za bitkoin. Strah od bitkoina kao nepouzdane, decentralizovane i transparentne transakcione mreže može igrati glavnu ulogu u nepoverenju državne uprave prema bitkoinu.

Bitkoin regulatorni indeks (BRI)

Bitkoin propisi se brzo razvijaju u brojnim zemljama. U nekim zemljama kao što je SAD, dodatni nivoi propisa se nameću na državnom nivou.

Klasifikacija ovih propisa je teška, ali različite veb stranice prikupljaju i sumiraju informacije. Vikipedija sumira i preporucuje aktuelne zakonske okvire za bitkoin i druge digitalne valute.

Iako ograničeni, ovi izvori podataka su korišćeni za kreiranje bitkoinovog regulatornog indeksa (BRI) za 62 zemlje. Sistem koji određuje koliko je bitkoin prihvaćen u određenoj zemlji koristi skalu od 0-100 gde 0 označava da je bitkoin ilegalan, a 100 znači da je bitkoin potpuno neregulisan od strane vlade i vlada je namerno odlučila da se ne reguliše.

Postoji i nekoliko vrednosti između dva kraja skale. Vrednost od 25 znači da je Bitkoin legalan, ali su banke i druge finansijske institucije zabranile korišćenje. Vrednost 50 znači da je bitkoin  legalan, ali vlada snažno obeshrabruje njegovu upotrebu. Vrednost 75 znači da je bitkoin legalan i da vlada reguliše korišćenje na neki način. Konačno, vrednost od 90 znači daje je bitkoin legalan, ali neregulisan zbog nedostatka vladinog nadzora. Druga kolona u tabelu 1 pokazuje BRI za 2016. godinu za svaku od 62 zemalja.

Indeks percepcije korupcije (CPI)

Upravljanje je od suštinskog značaja za opšti učinak ekonomije i njenih komponenti.

Na primer, prema podacima Svetske banke:


"Slabosti u upravljanju - upravljanje koje se definiše kao način na koji javne institucije obavljaju svoje funkcije u jednoj zemlji - snažno su u korelaciji sa nedostacima u razvoju. Loše upravljanje je povezano sa korupcijom, distorzijom vladinih budžeta, nejednakim rastom, socijalnom isključivošću i nepoverenjem  u vlast. Neefikasnost formalnih institucija uprave dovodi do stvaranja neformalnih institucija koje zamenjuju funkcije koje formalne ne mogu da obavljaju. "

Indeks transparentnosti internacionalne percepcije korupcije (CPI) pruža jednu meru dobrog upravljanja. CPI je indeks koji opisuje kvalitet upravljanja godišnje za mnoge zemlje od 1996. godine.

CPI opisuje upravljanje u zemlji po broju u [0, 100] intervalu od kojih 100 reflektuje odlično upravljanje. CPI za 2016. godinu za svaku od 62 zemlje koje se razmatraju prikazane su u infografskim podacima.

Korelaciona analiza

Koeficijent korelacije je merilo jačine i pravca linearnog odnosa između dve varijable koje se kreće u intervalu od [-1, 1].  Koeficijent korelacije između BRI i CPI za 2016. godinu je 31.
"Ovakvi pozitivni odnosi ukazuju na to da je dobro upravljanje pozitivno povezano sa prijateljskim regulatornim okruženjem za bitkoin iz globalne perspektive. Obratno, korumpirani režimi imaju tendenciju da nastave strožiju regulaciju Bitkoina i verovatno druge digitalne valute".

S obzirom na ograničenja i kvalitativnu prirodu korišćenih podataka, pozitivna korelacija, iako ne na najsnažnijem nivou, podržava anegdotske dokaze o državnoj korupciji i neprijateljstvu prema bitkoinu.

Još jedan način da se pogledaju podaci jeste da kombinujete BRI i CPI rezultat  po zemljama da bi se dobilo rangiranje. Maksimalan rezultat od 200 je moguć za zemlju sa dobrim upravljanjem i prijateljskim regulatornim okruženjem ka bitkoinu, dok je najniži mogući rezultat za zemlju sa lošim upravljanjem i zakonima koji čine bitkoin ilegalnim.

Infografika pokazuje rangiranje zemalja sa najboljim rezultatom i zemlje koje imaju niže rezultate. Interesantno je da su neki od više korumpiranih režima na planeti, kao što je CPI merio, našli interes da se potrude da proglase bitkoin i druge digitalne valute nelegalnim.

Nasuprot tome, zemlje koje se smatraju modelom dobre uprave prihvatile su bitkoin.

Da li korupcija utiče na bitkoin propise?

Ograničeni raspoloživi podaci pokazuju pozitivnu korelaciju između prijateljskog regulatornog okruženja bitkoina i dobrog upravljanja.

Ovo bi moglo ukazati na to da potencijal za digitalne valute i osnovnu tehnologiju blokčeina može biti pretnja zemljama koje su nisko rangirane u indeksu korupcije, što generalno meri zloupotrebu javne vlasti za privatne koristi.

Naravno, može biti još jedno objašnjenje. Zemlje koje su imale najviše kombinovane rezultate bile su i zemlje sa visokim prihodom, dok su zemlje sa najnižim kombinovanim rezultatima bile veoma siromašne zemlje. Neke manje razvijene zemlje jednostavno ne mogu razumeti digitalne valute i blokčein i nerado prihvataju takve tehnologije iz tog razloga.
Ako je tačno da korumpirane vlade imaju tendenciju da nameću velika ograničenja, ako ne i potpunu zabranu bitkoina, onda je sledeće pitanje koje treba postaviti - zašto?

Autoritarne vlade imaju tendenciju ili da kontrolišu ili zabrane određene proizvode ili ideje koje predstavljaju pretnju njihovoj moći. Bitkoin, zbog svoje decentralizovane prirode, ima u suštini nepromenljiv registar.

Regulatorno okruženje bitkoina se brzo menja i ovi zaključci su podležni promenama. Postoje i neke zemlje sa dobrom upravom koje ostaju sumnjičave za bitkoin.

Analiza sugeriše na to da vlade, gde se javna vlast rutinski koristi za privatnu korist, bitkoin i blokčein smatraju kao pretnju pre nego kao korisnu tehnologiju.
- Dženifer L. Mofit

Dženifer L. Mofit (jennifermoffittlav.com) je privatni advokat koji se nalazi u Čejenu, Vajoming, specijalizirana za regulativu i saglasna prema digitalnoj valuti. Diplomirala je ekonomiju na Univerzitetu u Kaliforniji, Berkli, a  magistrirala na  međunarodnim studijama na Univerziteta u Otagu na Novom Zelandu, i J. D. sa Univerziteta San Diego.
Odricanje odgovornosti: Cointelegraph ne podržava bilo koji sadržaj ili proizvod na ovoj stranici. Dok nameravamo da vam pružimo sve važne informacije koje možemo dobiti, čitaoci treba da urade sopstveno istraživanje pre nego što preduzmu bilo kakve akcije vezane za kompaniju i preuzmu punu odgovornost za svoje odluke, niti se ovaj članak može smatrati savetom za investiranje.