Apple je nedavno ušao u proceduru za patent koji koristi blokčein u okviru potencijalnog sistema za kreiranje i verifikovanje timestampova (digitalnog zapisa o vremenu).

Na osnovu javnog apliciranja kod Američke kancelarije za patente i trgovinu u četvrtak, kada je blokčein tehnologija korišćena za potvrdu timestampova (digitalnih zapisa o vremenu) kao programa u kombinaciji sa alatima javnog ključa (PKI).

Apple aplikacija opisuje tri moguća metoda za uspostavljanje timestampova (digitalnih zapisa o vremenu), pri čemu se jedan od njih usresređuje na blokčein platformu. U pitanju je slučaj korišćenja u kome čuvani podaci podrazumevaju povezivanje nekog podatka sa određenom transakcijom na blokčeinu, uspostavljanjem stanja tih podataka u određenom trenutku.

Program bi generisao blok koji sadrži timestamp (digitalni zapis o vremenu), pri čemu će se svaki sledeći blok dodati jer rudari verifikuju svaku transakciju sprovedenu na lancu. Ovaj sistem je deo onoga što Apple naziva "multi-check” arhitektura, što znači da bi drugi sistem potvrdio digitalni zapis o vremenu nakon generisanja bloka ali pre nego što se doda u lanac.

Kao i druge renomirane institucije, Apple veruje u moć blokčein tehnologije i njegove koristi.

Apple je video koristi od toga kako su transakcije verifikovane i odobrene konsenzusom među učesnicima u mreži, što otežava prevaru. Tehnologija radi na distribuiranoj, a ne centralizovanoj platformi, pri čemu svaki učesnik ima pristup upravo istim zapisima tehnologije distribuiranog registra, omogućavajući učesnicima da ulaze ili napuste po želji i pružaju otpornost protiv napada.

Prema aplikaciji, korišćenjem decentralizovanog distribuiranog registra za skladištenje digitalnih zapisa o vremenu ima dve glavne prednosti - može pokrenuti vreme stalnog održavanja i može biti zaštićeno od korupcije ako je jedan nod kompromitovan od strane zlonamernih aktera.


 

Pripremio: Nikola Mosurović