Fusang Investment Office, azijska firma za upravljanje fondovima koja je fokusirana na porodične firme, planira da pokrene kripto kastodi usluge u Hong Kongu, prenose lokalni mediji 22. jula.

Kastodi usluga, Fusang Vault, uključuje čuvanje digitalnu imovine klijanata, kao i pružanje periodične revizije, navodi generalni direktor kompanije Henri Čong. Usluga će biti omogućena u četvrtom kvartalu ove godine.

Upoređivanjem digitalne imovine sa finansijskim obveznicama, Čong je ukazao na sve veću potrebu da se obezbedi nezavisna treća strana koja bi posedovala kripto imovinu klijenta, baš kao i potražnja za kastodi bankarskim uslugama u konvencionalnim finansijama.

Čong je naglasio da kod čuvanja digitalne imovine nedostaje registracija vlasničkih podataka, pa je tako kripto kastodi usluga “od najveće važnosti”:

“Digitalna imovina je slična neregistrovanim obveznicama, kod kojih se pretpostavlja da ko god poseduje hartiju od vrednosti je i vlasnik i ne postoji registracija vlasničkih podataka hartije od vrednosti. S tim u vezi, način na koji čuvamo digitalnu imovinu je od najvećeg značaja.”

Izvršni direktor kompanije Fusang je dodao da firma već radi sa osiguravajućim društvima radi zaštite digitalnih dobara klijenata, bez navođenja karakteristika buduće Fusang Vault usluge.

Prema navodima sa zvaničnog sajta, Fusang Investment Office je registrovan kod Monetarne uprave Singapura i dobio je licencu Komisije za hartije od vrednosti i robe sa dodatom vrednosti Hong Konga.

Početkom jula, jedna od najvećih kripto berzi na svetu, Coinbase, je pokrenuo kripto kastodi rešenje za institucionalne investitore. Coinbase Castody je dobio dozvole od Komisije za hartije od vrednosti i menjačke poslove (SEC).

Krajem juna, Cointelegraph je pisao o finansijskoj analizi kripto ekosistema, naglašavajući kastodi rešenja kao znak za ulazak većeg broja institucionalnih investitora u kripto prostor.