Northern Trust Corp., vodeća globalna kompanija za upravljanje imovinom sa 954 milijarde dolara ukupno pod upravom, planira da započne sa kastodi uslugom za digitalnu imovinu - navodi Blumberg 31. jula.

Šef kompanija za korporativne i institunacionalne poslove Pit Čerevič naveo je za Blumberg da je kompanija počela sa razvijanjem strategije za sigurno kastodi čuvanje digitalnih valuta kao što su kriptovalute. On je naveo da kompanija ima za cilj da ponudi proizvod sličan postojećim kastodi uslugama dok će naplaćivati manje naknade.

"Naknade koje sada naplaćuju pružaoci kastodi usluga su veoma visoke...i krajnjoj liniji verujem da je to neodrživo i zato to mora biti jedan efikasan model." - navodi Čerevič.

Kompanija Northern Trust Crop. sa sedištem u Čikagu trenutno pruža računovodstvene usluge nekolicini fondova koji ulažu deo svojih sredstava u kripto fjučerse. Kompanija neće pokrenuti kastodi uslugu za digitalnu imovinu još najmanje 12 meseci - tvrdi Čerevič.

Ovog proleća, Northern Trust pokrenuo je proizvod baziran na blokčeinu u pratnerstvu sa revizorskim gigantom PwC-om, koji pruža revizorskim firmama momentalan pristup sigurnoj "zlatnoj kopiji" događaja "o životnom ciklusu privatnog kapitala". Ovo navodno poboljšava efikasnost procesa revizije tako što osnovne transakcije postaju transparentnije za revizorske firme.

Početkom jula, kripto berza i provajder usluga novčanika Coinbase uveo je svoju kastodi uslugu za digitalnu imovinu institunacionalnih investitora. Njihova kastodi ponuda biće obezbeđena i kompatibilna sa zahtevima američke Komisije za hartije od vrednosti (SEC) i nezavisnog brokerskog dilera FINRA, Electronic Transaction CLearing-a. Coinbase već šest godina čuva sredstva svojih klijenata u vrednosti od oko 20 milijardi dolara u kriptu.


 

Pripremio: Bojan Zečević