Ministarka Austrije za digitalne i ekonomske poslove Margaret Šramboek izjavila je da “nam nije potrebna regulativa za blokčein”, izveštava Cointelegraph na nemačkom 2. aprila.

Šramboek - koja je prethodno bila izvršni direktor austrijskog operatera fiksne i mobilne mreže A1 Telekom Austria - dostavila je svoje komentare tokom panela na ANON blokčein samitu pod imenom “Uloga državne uprave u doba blokčeina”.

Govoreći o izradi odgovarajućih propisa za blokčein, ministarka je izjavila da “Evropa ima jaku tendenciju da preteruje sa regulacijom. [...] A onda smo iznenađeni što nema evropskih kompanija među vodećim 10 širom sveta.”

Iako Šramboek zagovara regulaciju kriptovaluta, ona je izjavila da “nije potrebna regulativa za blokčein”. Prošlog juna, direktori austrijske uprave za finansijsko tržište, Klaus Kumpfmuler i Helmut Etl, takođe su predložili strožije propise za kriptovalute i ICO projekte.

Šambroek je izjavila da je blokčein tehnologija od velikog interesa na državnom nivou, ali da je prvo potrebno “izgraditi poverenje u tehnologiju” pre nego što se nova tehnologija primeni na kritične procese poput glasanja. Ministarka navodno želi da aktivno primeni blokčein tehnologiju u raznim oblastima administracije.

Austrija je pokazala proaktivan pristup kada je istraživanje blokčeina i njegova primena u pitanju. Prošlog decembra, COMET centar, kome rukovodi Agencija za promociju istraživanja Austrije, odobrio je Austrijski blokčein centar u Beču. Centar će biti multidisciplinarni i fokusiraće se na IoT, finansije, energiju, logistiku i primenu u javnoj administraciji.

U novembru prošle godine, vlada Austrije je podržala kompaniju za istraživanje raka iz Ujedinjenog Kraljevstva, Lancor Scientific, koji koristi blokčein tehnologiju kako bi otkrili bolest.
Pripremio: Marko Mihajlović