12. aprila, Kancelarija za patente i žigove SAD-a objavila je zahtev Banke Amerike za patentiranje sistema skladištenja na bazi blokčeina sa automatizovanom autentifikacijom podataka.

U dokumentu, koji je prvobitno podnet u oktobru 2016. godine, autor opisuje sistem zasnovan na blokčeinu za autentifikaciju podataka i obezbeđivanje sigurnog pristupa navedenih podataka pružaocima usluga. Patent se bavi problemom prenosa i praćenja podataka, za koji kaže da se može rešiti pomoću kriptografskih ključeva u privatnom blokčeinu:

"Ovaj izum koristi privatni blokčein za čuvanje različitih vrsta zapisa koji se prenose provajderima usluga. Na taj način, pojedinac ili entitet može sigurno čuvati na blokčeinu sve evidencije relevantne za provajdere usluga, zatim pružaju provajderima usluga siguran pristup navedenim zapisima, tako da provajderi mogu pristupiti samo određenim zapisima za koje su ovlašćeni, npr. provajder zdravstvene zaštite može pristupiti samo zdravstvenoj evidenciji blokčeina."

Dalje u zahtevu, autor opisuje nedostatke tradicionalnih elektronskih metoda za deljenje i čuvanje podataka, kao što su mejl prilozi ili transfer datoteka na servere provajdera preko vebsajta provajdera, tvrdeći da su osetljivi na promenu jer "nemaju ugrađen mehanizam za autentifikaciju podataka."

Sistem na bazi blokčeina, prema dokumentu, bi izgradio efikasan, siguran i pouzdan način za čuvanje podataka i omogućio pristup samo ovlašćenim stranama.

Ranije ovog meseca, Banka Engleske u saradnji sa blokčein startapom Chain objavila je Proof of concept pismo o namerama, koje istražuje kako konfigurisati sistem distribuiranog registra za održavanje privatnosti između učesnika, kako deliti podatke preko mreže i omogućiti regulatornom telu da kontroliše transakcije.

U martu, centralna banka Malezije nagovestila je planove da integriše blokčein tehnologiju u svoj bankarski sektor, saopštavajući da je devet nacionalnih banaka sklopilo saradnju sa ciljem izgradnje blokčein projekta za trgovinsko finansiranje.


Pripremio: Aleksandar Bondžulić