Viceguverner Banke Engleske uputio je pismo upozorenja u četvrtak, 28. juna, generalnim direktorima finansijskih institucija o rizicima izloženosti kripto imovinom.

Sem Vuds, viceguverner Banke Engleske, započeo je pismo podsećajući institucije na njihove obaveze prema PRA pravilima, uključujući postupanje na obazriv način, imajući efikasne sisteme i strategije upravljanja rizicima, kao i saradnju sa regulatorima.

Vuds upozorava da su proizvodi na tržištu kripto-aktiva "brzo rasli" i "pokazali visoku volatilnost cena i relativnu nelikvidnost" u svojoj "kratkoj istoriji", što je dovelo do zabrinutosti zbog njihove ranjivosti na prevaru, manipulaciju, korišćenje u pranju novca i finansiranju terorizma i reputacioni rizici za firme koje se bave njima.

Pruža smernice za bavljenje kripto-sredstavima, naglašavajući potrebu za "najvišim nivoima izvršnog upravljanja" kako bi procenili učešće u klasi kripto imovine. Kompanije moraju osigurati da se ne bave "prevelikim preuzimanjem rizika" i da "treba preduzimati veliku pažnju pre nego što preuzmu bilo kakvu kripto-izloženost i održavaju odgovarajuću zaštitu od svih mogućih rizika".

Vuds upućuje na "značajan potencijal" tehnologije distribuiranog registra, poput blokčeina, u cilju poboljšanja efikasnosti tradicionalnog finansijskog sistema u budućnosti.

Banka Engleske je prošle nedelje najavila planove za obnavljanje svog sistema bruto poravnanja u realnom vremenu  (RTGS) kako bi se mogli povezati sa privatnim biznisom i platformama koristeći tehnologiju distribuiranog registra.


 

Pripremila: Majda Petrović