Banka Engleske koristi proof-of-concept (PoC) da shvati kako bi obnovljena usluga bruto poravnanja u realnom vremenu (RTGS) mogla biti u mogućnosti da uzajamno deluje sa tehnologijom distribuiranog registra (DLT), navodi se u izveštaju banke 27. marta.

Sistemi bruto poravnanja u realnom vremenu su posebni sistemi plaćanja u kojima se prenos sredstava vrši između banaka u "realnom vremenu" i na "bruto osnovi". To znači da se transakcije rešavaju čim se obrade na jedan-na-jedan osnovi bez povezivanja sa bilo kojom drugom transakcijom. RTGS sistemi se obično koriste za transakcije velikih vrednosti koje zahtevaju trenutni kliring i kojima upravlja centralna banka jedne zemlje.

U maju 2017. godine, Banka Engleske je izdala RTGS plan, tvrdeći da bi obnovljena usluga obezbedila "raznovrstan i fleksibilan asortiman modela poravnanja" kako bi osigurali da infrastrukture plaćanja imaju pristup novcu centralne banke. Banka je potom objavila svoju nameru da razvije platnu uslugu kompatibilnu sa blokčein tehnologijom, ali je u nedavnom saopštenju banka odbila ideju o prelasku na DLT u potpunosti zbog nezrelosti tehnologije:

"Iako je banka zaključila da tehnologija distribuiranog registra (DLT) još uvek nije dovoljno zrela da bi obezbedila osnovu za sledeću generaciju RTGS-a, ona daje veliki prioritet obezbeđivanju da nova usluga može da se povezuje sa DLT-om čim se razvije na širim tržištima."

Britanska banka će sarađivati s kompanijama kao što su Baton Systems, Clearmatics Technologies Ltd, R3 i Token, koji razvijaju rešenja za plaćanje koristeći inovativne tehnologije. Predstavnici projekta će ispitati mogućnost sistema platnog prometa zasnovanog na DLT-u da komunicira sa obnovljenom RTGS uslugom i odrede načine na koje se funkcionalnost usluge može proširiti. Banka planira da svoje izveštaje dostavi kasnije ove godine.

Ove sedmice, Evropska centralna banka (ECB) zajedno sa Bankom Japana (BoJ) objavila je svoje istraživanje potencijala blokčeina za transformaciju poravnanja vrednosnih papira.

 

Pripremio: Aleksandar Bondžulić