Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) je partner sa blokčein kompanijom Waves za kreiranje tehnologije distribuiranog registra (DLT) za obradu i rukovanje dokumentima vezanim za isporuku i njihovu dostavu. Sistem, koji je već bio testiran, bio je u stanju da smanji vreme obrade i rukovanja od 7-10 dana, na samo 2,5 sata.

Prvi test izveden je na pošiljci tune iz Meksika do Barselone, u Španiji. Generalno, takva kupovina se završava pomoću akreditiva, koji često uključuje ručnu proveru dokumenata koji bi zahtevali bar par nedelja za punu proveru.

Međutim, sa nepromenljivom prirodom blokčein tehnologije, kompanija je u mogućnosti da verifikuje i potpuno obradi akreditiv digitalno, pomoću blokčeina. Prema navodima Daniel Berengera, šefa finansija digitalne trgovine Client Solutions:

"Operacija je registrovana i sigurno potvrđena istovremeno za sve strane, zahvaljujući distribuiranim registrima i nepromenjivosti blokčeina."

Ovaj sistem će se nesumnjivo prilagoditi na druga polja logističke konkurencije u kojima je brzina validacije ključna za poslovnu logistiku.


 

Pripremio: Nikola Mosurović