Poznati investitor sa Vol Strita, Bil Miler ima 30% sredstava njegovog fonda u bitkoinu, prema nedavnom izveštaju iz Wall Street Journal-a, koji se poziva na pismo investitorima. U pismu je jasno stavljeno do znanja da je Milerov fond uložio 30% u bitkoin početkom 2016. godine, kada su cene bitkoina bile deo tekućeg nivoa.

Milerov fond je u toku godine za više od 70%, daleko nadmašio čak i najpoznatije hedž fondove kao što je Dan Loeb's Third Point LLC, koji je ostvario samo 14% dobiti u toku godine.

Miler je već rekao da je jedan posto njegove lične neto vrednosti uloženo u bitkoin početkom 2016. godine, što je uznemirilo stručnjake Vol Strita kao što su Dajmond, Fink i Bufet koji su odbacili bitkoin kao mehur ili prevaru. Međutim, Miler ostaje neotkriven, poznat kao odličan u proceni vrednosti. Dok Miler nije u potpunosti ubeđen u razvoj bitkoina u budućnosti, on vidi veliki potencijal i kaže:

"Verujem da još uvek postoji netrivijalna šansa da bitkoin ide ka nuli, ali svakog dana ta šansa pada, kako više entitetskih tokova ulazi u bitkoin ekosistem, a više ljudi se upoznaje sa Bitkoinom i kupuje ga."


 

Pripremio: Nikola Mosurović