Novo istraživanje Banke za međunarodna poravnanja (BIS) pokazalo je da će samo 10% centralnih banaka u kratkom roku izdati digitalnu valutu centralne banke (CBDC) za širu javnost.

Prema izveštaju koji je BIS podelio sa Cointelegraph-om 23. januara, banka je istraživala 66 centralnih banaka iz celog sveta kako bi istražila njihovu spremnost za razvojem i izdavanjem CBDC-a. Od njih, ispitanici su predstavljali 21 razvijenu ekonomiju i 45 ekonomija u razvoju (EME), pokrivajući tako 75% svetske populacije i 90% svetskog ekonomskog učinka.

EME nasuprot rezultatima razvijenih ekonomija

Rezultati su pokazali da će samo 10% anketiranih banaka verovatno objaviti CBDC opšte namene u kratkom roku - što je dvostruko više u odnosu na prošlu godinu. Rezultat predstavlja 20% svetske populacije. 20% banaka koje su učestvovale u anketi reklo je da će verovatno srednjoročno izdati CBDC, od čega je 90% zemalja u razvoju (EME).

Autori izveštaja nisu našli dokaze o širokom prelazu iz faze istraživanja CBDC-a na pilote i eksperimente. Izveštaj dalje glasi:

„Korišćenje gotovine ključ je pokretanja planova mnogih centralnih banaka, sa ciljem da centralne banke EME imaju za cilj da smanje oslanjanje na gotovinu, a napredne ekonomije deluju kako bi sprečile bilo koja pitanja sa kojima bi se mogla suočiti široka javnost prilikom pristupa novcu centralne banke.“

Motivacije iza izdavanja CBDC-a

Centralne banke iz EME pokazale su snažniju motivaciju od naprednih ekonomija za razvoj CBDC opšte namene. Oni uključuju domaću efikasnost plaćanja, sigurnost plaćanja i finansijsku inkluziju. Napredne ekonomije istakle su sigurnost plaćanja kao jedini podsticaj takvog razvoja.

Ispitanici su pokazali sličan trend u vezi sa veleprodajnim CBDC-om, pri čemu su EME države imenovale iste motivacije kao i za izdavanje CBDC-a opšte namene, dok su napredne ekonomije naglasile povećanu efikasnost prekograničnih plaćanja kao najvažniju motivaciju.

Napori za razumevanje CBDC-a

22. januara, Svetski ekonomski forum (WEF) - zajedno sa nekim od glavnih svetskih centralnih banaka - stvorio je skup alata za kreiranje politike CBDC-a u pokušaju da pomogne kreatorima politika da shvate da li bi primena CBDC-a bila korisna i vodila ih kroz njihov dizajn.

Da bi razvio okvir, WEF je sarađivao sa regulatorima, istraživačima centralne banke, međunarodnim organizacijama i stručnjacima iz preko 40 institucija. Okvir prepoznaje da CBDC, između ostalog, može poboljšati troškove i brzinu efikasnosti prekograničnih međubankarskih plaćanja, kao i smanjiti rizike poravnanja i druge ugovorne strane.

Istog dana, bivši šef plaćanja i nagodbe u Banci Japana priznao je da je Fejsbukova Libra širom sveta galvanizovala centralne banke da ozbiljno pogledaju izdavanje digitalne valute.