Stavovi i mišljenja izraženi ovde su isključivo oni autora i ne odražavaju nužno stavove Cointelegraph.com-a. Svaki korak ulaganja i trgovine podrazumeva rizik, trebalo bi da vodite sopstveno istraživanje kada donosite odluku.

Podaci o tržištu se pružaju putem berze HitBTC.

Tržište kriptovaluta je u padu, a njihova ukupna tržišna kapitalizacija je pala na 265 milijardi dolara sa oko 380 milijardi dolara, što je bio slučaj 22. maja. To znači da se prodaja ubrzava. Nakon dugotrajnog trenda opadanja, nagli pad ukazuje na to da je panika pritisnula investitore i da samo žele da prodaju po bilo kojoj datoj ceni. Ovo je trenutno stanje kripto tržišta.

Bili smo skeptični u vezi sa stalnim rastom u decembru i pozvali trgovce da prodaju svoje pozicije. Da li smo pogodili pravi trenutak? Ne, ali naše generalne smernice i analiza su se pokazali kao tačni.

Slično tome, smatramo da je pad cena pri kraju. Da li mi možemo, ili zapravo bilo ko da odredi donju granicu? Ne.

Možemo da iskalkulišemo predviđanja o donjoj granici nakon pažljive analize. Tržište može lako prevazići negativan položaj, ali nakon ovako velikog opadanja, oporavak sa dna takođe će verovatno biti jak. Stoga smo savetovali dugoročne investitore da postepeno grade svoju poziciju na trenutnoj slabosti tržišta. Nekoliko drugih trgovaca takođe imaju iste savete za dugoročne "hodlere".

Da su kriptovalute loša investicija, veliki igrači ne bi ni ulazili u igru. Njihovo povećanje interesovanja pokazuje da u njima vide vrednost na dugoročnom planu. Jednom kada se pojave na sceni, mala je verovatnoća da cene ostanu niske.

Trgovanje, s druge strane, je drugačija igra sa loptom, jer je cilj da se profitira od kratkoročnih akcija. U našim analizama predlažemo trgovanje samo onda kada pronađemo pouzdanu opciju sa privlačnim odnosom profita i rizika. Da vidimo da li možemo da pronađemo neke kupovne opcije.

BTC/USD

Prodaja bitkoina uzima maha, jer nastavlja da pada ka kritičnoj tački od 6.075,04 dolara. Iako mnogi trgovci i analitičari predviđaju niže nivoe, mi ćemo ići korak po korak.

Dok se nivo od 6.075,04 dolara ne probije, nastavićemo sa našim stavom da je vodeća digitalna valuta u velikom opsegu. Čest prelazak 20-dnevnog EMA-a i 50-dnevnog SMA-a takođe odgovara našem pogledu.

BTC/USD

Međutim, ako dođe do pada ispod 6.075,04 dolara, mi ćemo promeniti naš pogled. Sledeća podrška pri padu je zona između 5.450,86 i 5.356,95 dolara.

Takođe vodimo računa o RSI-u. Vrednost je već sada daleko niža nego što bi trebalo da bude, ali to nije razlog za kupovinu, za vreme panične pordaje, vrednost može postati izuzezno niska i ostati tu neko vreme.

Predlažemo trgovcima da sačekaju da odnos BTC/USD prestane da pada i da pokaže pristojan skok pre nego što zauzmu nove dugoročne pozicije.

Dugoročni investitori ne bi trebalo da žure da dodaju ispod nivoa od 6.075,04 dolara. Sledeći nivo gde oni mogu da dodaju je blizu 5.450 dolara.

Svaki pokušaj povlačenja će se suočiti sa otporom u 20-dnevnom EMA i opadajućim trendom.

ETH/USD

Nivo podrške za itirijum nije uspeo da se održi na 492,5 dolara. Sada se može pomeriti do granice od 380 dolara. Predviđamo snažnu podršku između zone od 358 do 380 dolara.

ETH/USD

Prvi znak promene opadajućeg trenda će biti naznačen kada se odnos ETH/USD popne iznad nivoa od 492.5 dolara i održi se tu nekoliko dana.

Mi ćemo postati optimistični čim se prevaziđe opadajući trend. Predlažemo da čekate dok virtualna valuta ne formira novu ulaznu tačku.

XRP/USD

Ripl nastavlja da se kreće prema kritičnoj podršci od 0,45351 dolara. Ovo je zadnja podrška ispod koje se taj pad može proširiti na 0,24 dolara, brišući rast koji je započeo 12. decembra prošle godine.

XRP/USD

Očekujemo da će optimisti braniti zonu podrške između 0,45351 i 0,56270 dolara. RSI je u blizu nivoa kritično niske vrednosti, što ukazuje na to da je prodaja bila preterana.

Par XRP/USD će imati tendeciju rasta samo iznad opadajuće linije, ali ćemo predložiti dugoročne pozicije kada se popne iznad nivoa od 0,56270 dolara i održi se tu nekoliko dana.

BCH/USD

Bitkoin keš je prošao ispod nivoa podrške od 878 dolara. Trebalo bi sada da zauzme podršku u zoni između 736,0137 i 777,5304 dolara.

BCH/USD

Svaki pokušaj povlačenja će se suočiti sa otporom na 20-dnevnom EMA-u, koji je blizu opadajućeg trenda. Pored toga, BCH/USD ima istoriju ulaska u male trgovinske opsege na nekoliko dana, pre nego što ih napusti.

Stoga ćemo sačekati da prestane da pada i uđe u trgovinski okvir, a zatim ga kupimo ako dobijemo pouzdanu ulaznu tačku.

EOS/USD

EOS je pao ispod podrške od 10,3384 dolara i pad se sada može povećati na nivo od 8 dolara.

EOS/USD

20-dnevni EMA je odbijen, međutim, 50-dnevni SMA se i dalje nalazi blizu ravnih nivoa. Ako se cena ubrzo podigne iznad 10,3384 dolara, to će ukazati na to da je tržište odbacilo pad.

Sačekaćemo da EOS/USD prestane da opada pre nego što preporučimo bili kakve dugoročne pozicije.

Podaci o tržištu se pružaju putem berze HitBTC. Grafikone za analizu obezbeđuje TradingView.