Stavovi i mišljenja su isključivo autorovi i ne odražavaju nužno stavove Cointelegraph.com. Svako ulaganje ili trgovina podrazumevaju rizik, trebalo bi da sprovedete sopstveno istraživanje prilikom donošenja odluka.

Podaci sa tržišta su preuzeti od HitBTC berze.


 

Ukupna tržišna kapitalizacija kriptovaluta je pala sa nivoa od 300 milijardi dolara (27. jula) na oko 266 milijardi dolara. Ovakve promene su česte na kripto tržištu. Investiciona banka UBS veruje da je nestabilnost cene glavna prepreka da se bitkoin smatra novcem.

Robert Slajmer iz Fundstrat-a je rekao za CNBC da ukoliko bitkoin ne uspe da se održi na nivou od 7.400 dolara, moguć je pad na nivo od 6.000 dolara.

Zbog veoma nestabilne prirode kriptovaluta, upotreba leveridža (pozajmice) može da bude rizična odluka. Jedan trgovac fjučersa na OKEx kripto berzi je to naučio na teži način, kada je njegova dugačka pozicija stvorila ogroman gubitak. Gubitak u trgovanju je redovna pojava, ali sa leveridžom se uvećava i rezultira bankrotstvom.

Zbog toga uvek preporučujemo čitaocima da uzmu manje pozicije prilikom kupovine na donjim vrednostima u očekivanju promene u trendu. Veće pozicije se mogu postaviti kada je tržište u pozitivnom trendu.

Pogledajmo grafikone kako bismo identifikovali da li je manji otpor na dole ili na gore.

BTC/USD

Bitkoin je 3. avgusta zabeležio dnevni minimium na nivou od 7.288,97 dolara, što je aktiviralo naš preporučeni prekid gubitka (stop loss) na 7.400 dolara. Bikovi su branili podršku na nivou od 7.250 dolara i nisu dozvolili da cena padne ispod nivoa linije negativnog trenda opadajućeg trougla, a to je pozitivan znak.

BTC/USD

20-dnevna EMA linija je poravnata, a 50-dnevna SMA linija se kreće na gore. Postoji mogućnost da se kriptovalutom trguje unutar opadajućeg kanala sledećih nekoliko dana, a zatim da se probije na gore. U tom slučaju, očekujemo da se BTC/USD par popne do nivoa od 9.600-10.000 dolara, uz otpor na nivou od 8.566,4 dolara.

Ukoliko par dostigne nivo od 7.750 dolara, povećaće se verovatnoća proboja iz opadajućeg kanala. Trgovci bi mogli da kupe malo iznad nivoa kanala, sa podešenim prekidom gubitka na 7.200 dolara.

U negativnom slučaju, ako medvedi probiju ispod nivoa od 7.250 dolara, 50-dnevna SMA linija bi mogla da predstavlja slabiji otpor, a ispod toga može doći do ponovne provere nivoa od 6.000 dolara.

U trenutnoj situaciji ne vidimo nikakve mogućnosti za trgovinu ovog para.

ETH/USD

Itirijum je probio ispod nivoa podrške na 404,99 dolara i pao do nivoa od 397,84 dolara, što je aktiviralo naš predloženi prekid gubitka postavljen na 400 dolara.

ETH/USD

Bikovi su povukli cenu na nivo u rasponu od 404,99-496,36 dolara. Ovo je pozitivan znak, pošto nije došlo do panične rasprodaje nakon pada na nivo ispod 400 dolara.

Ako ETH/USD par uspe da se održi iznad nivoa od 405 dolara sledećih nekoliko dana, postoji mogućnost da se postepeno popne do nivoa od 500 dolara.

U negativnom scenariju, ako medvedi održe cene na nivou ispod 400 dolara narednih nekoliko dana, pad na nivo od 358 dolara je vrlo verovatan. Sledećih nekoliko dana će nam dati bolju sliku o verovatnom pravcu.

XRP/USD

Ripl je od 23. juna zaglavljen u širokom opsegu od 0,51978-0,4242 dolara, a od 21. jula u uskom opsegu od 0,4242-0,46898 dolara. Bikovi brane nivo od 0,4242 dolara prethodna tri dana.

XRP/USD

Proboj ispod ovog opsega cilja nivo od 0,37942 dolara, a sledeći otpor je na nivou od 0,32862 dolara.

Ukoliko XRP/USD par uspe da pređe iznad nivoa od 0,47 dolara, skok na nivo od 0,52 dolara je verovatan. Međutim, sve dok cena ostaje unutar opsega teško je predvideti sledeći verovatni pravac kretanja.

S tim u vezi, predlažemo trgovcima da sačekaju proboj iznad 0,56270 dolara pre ulaska u bilo kakvu dugačku poziciju.

BCH/USD

Bitkoin keš ima problema da se održi iznad minimalnih nivoa. Cena se odbila na dole ka liniji trenda podrške na nivou od 710 dolara. Ukoliko se ova podrška probije, ponovna provera podrške u zoni između 619,751-657,8 dolara je vrlo verovatna.

BCH/USD

Ukoliko bikovi odbrane liniju trenda podrške moguć je mali skok koji će se suočiti sa otporom na liniji opadajućeg trenda.

Sve dok BCH/USD par bude iznad nivoa od 620 dolara, smatraćemo taj nivoa kao “dno”. Trgovci bi trebalo da sačekaju proboj iz ove formacije pre bilo kakve kupovine.

EOS/USD

EOS se poslednjih par dana održava na nivou donje granice opsega. Bilo kakav proboj iz ovog opsega bi mogao da povuče par na nivo od 5,1 dolara, a ispod toga na nivo od 4,3396 dolara.

EOS/USD

Ukoliko bikovi uspeju da odbrane donje granice opsega, EOS/USD par bi mogao da se konsoliduje nekoliko dana u opsegu između 6,8926-9,4456 dolara.

Iako je dobra strategija kupovina blizu donje granice opsega kako bi prodali na gornjoj granici opsega, ne preporučujemo kupovinu, jer su obe linije srednjih cena krenule na dole. Potencijalno bi pokušali da uđemo na dugu poziciju, da su linije ostale poravnate.

LTC/USD

Lajtkoin se približio kritčnoj podršci na nivou od 74,074 dolara. Bikovi su branili ovaj nivo još od 24. juna. Zbog toga će proboj ovog nivo biti značajan događaj koji može rezultirati padom na nivo od 57 dolara.

LTC/USD

Ukoliko bikovi još jednom odbrane nivo na 74 dolara, LTC/USD par će nastaviti da se trguje unutar opsega, sa tendencijama da skoči na nivo gornje granice opsega na 91,146 dolara.

Trenutno prodavci vode glavnu reč i verovatan je proboj podrške.

Trgovci bi trebalo da sačekaju da se taj pad zaustavi pre postavljanja bilo kakve dugačke pozicije.

ADA/USD

Kardano je nastavio sa kretanjem na dole nakon što je probio ispod obrasca opadajućeg trougla.

ADA/USD

Trenutno pokušava da stekne podršku na nivou od 0,1219 dolara. Ukoliko uspe, mogao bi da odskoči na nivo od 0,13 dolara.

Ako medvedi probiju ispod nivoa od 0,12 dolara, ADA/USD par može da sklizne do nivoa od 0,111843 dolara. Trgovci bi trebalo da sačekaju da podrška ojača pre postavljanja bilo kakve dugačke pozicije.

XLM/USD

Stelar je probio ispod linije podrške na 0,2544 dolara i pronalazi podršku za kupovinu blizu 50-dnevne SMA linije. Ukoliko medvedi probiju ispod 50-dnevne SMA linije, pad bi mogao da se produži do nivoa od 0,184 dolara.

XLM/USD

Ukoliko bikovi održe iznad 50-dnevne SMA linije i nivoa od 0,2544 dolara, XLM/USD par bi mogao da ostane u tom opsegu narednih par dana. Obe linije srednjih cena su poravnate, što ukazuje na moguću konsolidaciju.

Sačekaćemo da se opseg iskristališe pre nego što pokušamo da kupimo blizu donje granice opsega.

IOTA/USD

IOTA se probila ispod podrške na nivou od 0,9150 dolara, čime je dovršila obrazac opadajućeg trougla. Naš predlog za prekid gubitka na dugačkim pozicijama je aktiviran 2. avgusta, pošto je cena pala na nivo od 0,8851 dolara.

IOTA/USD

IOTA/USD par je bio na nivou od 0,7735 dolara, nakon čega su se pojavili kupci. Trenutno, bikovi pokušavaju da poguraju cenu iznad nivoa od 0,9150 dolara. Ukoliko uspeju, par bi mogao da probije 20-dnevnu EMA liniju i nakon toga liniju opadajućeg trenda.

Ukoliko medvedi odbrane snažan otpor, bilo na 20-dnevnoj EMA liniji, bilo na liniji opadajućeg trenda, moguće je pad ispod nivoa od 0,9150 dolara, a posle toga bi mogla da padne na nivo podrške od 0,666 dolara i 0,5721 dolara. Sačekaćemo da se cena održi iznad linije opadajućeg trenda pre nego što predložimo bilo kakvu trgovinu.

TRX/USD

Tron je probio ispod kritične podrške na nivou od 0,03275 dolara 1. jula i održao se na tom nivou narednih mesec dana. Trenutno bi mogao da padne do sledeće podrške na nivou od 0,028 dolara.

TRX/USD

Ako se i ova podrška probije, sledeća stanica je na nivou od 0,022806 dolara. Očekujemo da neće pasti ispod ovog nivoa.

Svaki oporavak će se suočiti sa otporom na nivou od 0,03275 dolara. Sačekaćemo da se pad TRX/USD para zaustavi i formira postavku za kupovinu pre nego što preporučimo bilo kakvu kupovinu.  

 

Podaci sa tržišta preuzeti sa HitBTC berze. Grafikoni za analizu preuzeti sa sajta TradingView.