Stavovi i mišljenja su isključivo autorovi i ne odražavaju nužno stavove Cointelegraph.com. Svako ulaganje ili trgovina podrazumevaju rizik, trebalo bi da sprovedete sopstveno istraživanje prilikom donošenja odluka.

Podaci sa tržišta su preuzeti od HitBTC berze.

 

Ukupna tržišna kapitalizacija svih kriptovaluta skočila je sa nivoa od 233 milijardi dolara 29. juna na oko 260 milijardi dolara 30. juna. To je skok od oko 11,58% u toku jednog dana. Ovo ukazuje na to da kriptovalute i dalje imaju snage da se oporave kada se promeni trend.

Bilo je mnogo poređenja trenutne situacije sa onom iz 2014. Međutim, verujemo da opravak neće teći na isti način, pošto je za razliku od 2014. u 2018. bitkoin medijski pokriven u velikoj meri.

Ipak, priliv institucionalnog novca, kad god da se to dogodi, biće veliki događaj i izazvaće veliki broj preokreta u ceni različitih kriptovaluta.

Mohamed Elerian, glavni ekonomski savetnik u Allianz-u, želi da kupi bitkoin ako padne ispod 5.000 dolara. Ovo ukazuje na to da veliki investitori čekaju pravi trenutak da uđu u kripto prostor. Brojni analitičari i investitori  imaju svoje viđenja o tome koliko visoko bitkoin može da ode.

Artur Hejes, suosnivač i izvršni direktor u BitMEX-u, veruje da bi bitkoin mogao do kraja godine da dođe do nivoa od 50.000 dolara. Nasuprot tim pogledima, mislimo da je bliže dnu nego ikada ranije.

Da vidimo da li ima postavke za kupovinu nekih kriptovaluta.

 

BTC/USD

Osetilo se prisustvo bikova 29. i 30. juna, dok je bitkoin bio predvodnik. Povlačenje sa 5.910,65 dolara je obrisalo liniju trenda pada i 20-dnevnog EMA. Neuspeh medveda da iskoriste predviđeni raspon ispod nivoa od 6.000 dolara pokazuje da oni gube snagu.

BTC/USD

Ako se BTC/USD par bude iznad 6.650 dolara, verovatno će se povući na nivo od 7.750 dolara.  Iako postoji manji otpor na iznosu od 6.877,36 dolara, očekujemo da se pređe.

Prema tome, predlažemo kupovinu 50% alociranih sredstava na 6.650 dolara, a ostalih 50% na 6.900 dolara. Inicijalni prekid pada može biti postavljen na 5.900 dolara.

Ako bikovi odbrane nivo od 5.900 dolara, onda će naša početna pretpostavka velikog opsega između 6.000-12.000 dolara stupiti na scenu. Međutim, ako medvedi probiju nivo od 5.900 dolara, menjamo stav shodno tome.

Kao trejderi, nismo rigidni u našoj analizi. Promenićemo naše strategije u skladu sa razvojem na grafikonu.

ETH/USD

Medvedi će pokušati da odbrane 20-dnevni EMA, što je nivo od 481 dolara.

ETH/USD

Ako se par ETH/USD vrati sa trenutnog nivoa i padne ispod 400 dolara, postaje negativan i može da padne do kritične podrške na 358 dolara.

Ako se bikovi izbore i pređu iznad 20-dnevnog EMA, može se očekivati skok do nivoa od 600 dolara, sa malim otporom na 550 dolara.

Prema tome, trejderi mogu ući na dugačke pozicije blizu nivoa od 500 dolara, sa očekivanim otporom na 400 dolara. Držite dužinu pozicija na 40% od uobičajenog jer inicijalni rizik za nagradu nije dovoljno atraktivan.  

XRP/USD

Kupci se i dalje nisu vratili u ripl. Nije uspeo da dosegne 20-dnevni EMA niti do linije donjeg trenda.

XRP/USD

Osim ako bikovi ne izazovu oštar odskok od trenutnog nivoa, par XRP/USD će biti ranjiv na sledeći krug prodaje.

Mi ćemo preći u pozitivno tek nakon što bikovi uspeju da se probiju i održe iznad nivoa od 0,56270 dolara. Do tada, najbolje je ostati na marginama.

BCH/USD

Bitkoin keš se povukao sa nivoa od 657 dolara i probio liniju donjeg trenda. Trenutno se suočava sa otporom na 20-dnevnom EMA. Ako uspe da se probije verovatno će krenuti nagore, a mogao bi da dođe do nivoa od 934 dolara, a nakon toga do nivoa od 1.200 dolara.

BCH/USD

Ako medvedi odbrane 20-dnevni EMA, par BCH/USD može da se povuče do 657,8 dolara koliko je iznosio 29. juna. Postaće negativan ako se probije ispod ovog nivoa.

Zbog toga preporučujemo dugu poziciju na zatvaranju iznad 20-dnevnog EMA sa SL na 650 dolara. Pošto inicijalni rizik za nagradu nije veoma privlačan, koristite samo 40% od uobičajene dužine pozicije za ovu trgovinu.

EOS/USD

EOS je u proteklih osam dana trgovao u uskom opsegu. Proboj iz ovog opsega bi mogao da pokrene kriptovalutu ka liniji donjeg trenda, koji će se verovatno ponašati kao linija otpora.

EOS/USD

Trejderi sa kratkim pozicijama bi mogli da se okoriste od mogućeg kretanja na gore, ali trgovci sa dužim pozicijama bi trebalo da sačekaju da se pojavi nov model kupovine.  Bićemo pozitivni na paru EOS/USD nakon što se održi iznad linije donjeg trenda u trajanju od nekoliko dana.

Sve dok cena ostane ispod oba MA, skok će privući medvede da prodaju.

LTC/USD

Lajtkoin pokušava da ostane iznad linije donjeg trenda, što ukazuje da je smanjen pritisak na dole. Ipak, bikovi će se suočiti sa oštrim otporom na 20-dnevnom EMA i ponovo između 100 i 107,102 dolara.

LTC/USD

Ako medvedi pritisnu i obrnu trend, pašće na liniju otpora od 74 dolara i trend opadanja će se nastaviti. Ako padne vrednost, par LTC/USD se može konsolidovati nekoliko dana pre početka novog trenda rasta.

Predlažemo dugu poziciju nakon nove postavke za kupovinu.

ADA/USD

Iako su medvedi probili ispod podrške na 0,13 dolara, nisu mogli da se održe. Kardano je probio 20-dnevni EMA, koji će delovati kao krut otpor.

ADA/USD

Tokom prethodnog pada na 0,13 dolara  u martu-aprilu ove godine, ADA/USD par je promeni trend onog trenutka kada je probio 20-dnevni EMA.

Ovog puta očekujemo da će digitalna valuta moći da iskoristi impuls kada se probije iznad nivoa od 0,182 dolara. Do tada, predlažemo trejderima da ostanu na marginama.

U slučaju da krene na dole, 0,13 i 0,111843 dolara deluju kao snažni otpori.

XLM/USD

Bikovi su isplanirali pametan oporavak u stelaru sa nivoa od 0,16767780 dolara 29. juna i probili liniju donjeg trenda. Iako se pokazuje da je pad zaustavljen, ipak još uvek nije kandidat za kupovinu.

XLM/USD

XLM/USD par se nije izdigao iznad 20-dnevnog EMA još od 9. maja. Zbog toga predlažemo da sečekate da bikovi probiju iznad 20-dnevnog EMA na nekoliko dana.

U negativnom slučaju, 0,16767780 do 0,184 dolara će delovati kao snažna zona otpora. Svaki proboj ove zone može povući kriptovalutu na nivo od 0,138 dolara.

IOTA/USD

Za sada, bikovi su uspeli da odbrane nivo od 0,9150 dolara kod IOTA-e. Povlačenje iz otpora je ohrabrujuće zato što povećava mogućnost formiranja velikog opsega za kriptovalutu.

IOTA/USD

Bikovi će se suočiti sa velikim otporom na 20-dnevnom EMA i liniji donjeg trenda. Jednom kada se oba nivoa pređu, predviđamo skok do nivoa od 2 dolara. Ovde imamo privlačnu trgovinu.

Trejderi treba da sačekaju da se cena zatvori iznad donje linije trenda kako bi izbegli lažan proboj. Stopni gubitak u trgovini se može zadržati ispod minimuma od 24. juna.

Bikovski podstrek će biti poništen ako medvedi dovedu do preokreta 20-dnevnog EMA IOTA/USD para i spuste ga ispod nivoa od 0,885 dolara.

TRX/USD

Tron pokušava da se popne iznad prejakog otpora na 0,03738021 dolara. Sa gornje strane, imaće jak otpor na 20-dnevnom EMA, nivou koji nije uspeo da probije još od 23. maja. Kada se taj nivo pređe, linija donjeg trenda će se verovatno preispitati.

TRX/USD

Par TRX/USD će postati pozitivan nakon što se održi iznad linije donjeg trenda na nekoliko dana.

Predlažemo dugu poziciju tek nakon formiranja nove postavke za kupovinu.

Podaci sa tržišta preuzeti sa HitBTC berze. Grafikone za analizu pružio TradingView.