Stavovi i mišljenja izraženi ovde su isključivo oni autora i ne odražavaju nužno stavove Cointelegraph.com-a. Svaki korak ulaganja i trgovine podrazumeva rizik, trebalo bi da vodite sopstveno istraživanje kada donosite odluku.

Podaci o tržištu se pružaju putem berze HitBTC.

 

Da li su kriptovalute dotakle dno i krenule na gore? Ovo je prvo pitanje koje sebi postavlja investitor nakon poslednjeg povlačenja sa dosadašnjih minimuma.

Artur Hejs, suosnivač kripto berze Bitmex, još uvek nije ubeđen da je bitkoin “dotakao dno”. On veruje da trenutno naglo povlačenje može dovesti bitkoin na nivo između 8.000 i 10.000 dolara, pre nego što ponovo padne. On tvrdi da će “dno” biti formirano na nivou od 5.000 dolara.

Boris Šlosberg iz BK Asset Management-a, rekao je da trenutno povlačenje može da odvede bitkoin iznad nivoa od 8.000 dolara.

Kao što je bio slučaj i prethodnih nedelja, teško je odoleti pisanju o institucionalnim investitorima. Fond za upravljanje digitalnom imovinom Grayscale Investments navodi da u prvoj polovini godine od ukupne količine investicija u njihove proizvode 56% predstavljaju institucionalni investitori.

Zapravo, ukupan priliv investicija u junu je bio jedan od najuspešnijih perioda prikupljanja sredstava još od 2013. godine, navodi Grayscale u svom prvom izveštaju o kripto investiranju.

Sa svim ovim novcem koji ulazi, da li je kripto tržite krenulo sa dna ili je ovo samo privremeni oporavak cena nakon znatnog pada, izazvanog kupovinom špekulatora kako bi pokrili svoje pozicije? Hajde da otkrijemo.

BTC/USD

Bitkoin je 17. jula završio obrazac obrnuti glava i ramena uz pauzu na nivou od 6.953,38 dolara. Ciljani nivo ovog obrasca je 7.996,11 dolara.

BTC/USD

Međutim, BTC/USD par imam snažan otpor na nivou od 7.750 dolara, što je bila glavna prepreka početkom juna. Linija opdajućeg trenda opadajućeg trougla je bila blizu tog nivoa, na 7.600 dolara.

S tim u vezi, predlažemo trgovcima da uzmu deo profita blizu nivoa od 7.500 dolara i da podese prekid gubitka (stop loss) na 6.650 dolara. Preporučujemo delimično podizanje profita pošto će bitkoin iskoristiti trenutak kada bikovi probiju liniju iznad nivoa od 7.750 dolara, jer će tako poništiti negativan obrazac. Neuspeh negativnog obrasca je pozitivan znak sa ciljanim nivoima od 8.500 dolara, 10.000 i 12.000 dolara.

Verujemo da je postavka za minimalnu cenu (dno) na nivou od 6.000 dolara - predviđamo mogućnost ponovnog testiranja vrednosti na nivou od 7.000 dolara u narednih nekoliko dana, ali bi trebalo da se zadrži na tom nivou. Bikovski prolaz iznad linije srednje cene dodatno nam uliva poverenje , ali za razliku od 2017, ove godine će rast na viši nivo biti dosta sporiji.

Sve ove prognoze se rade na osnovu trenutne strukture grafikona. Ako i kada se srukture promene, pregledaćemo naše predloge i shodno situaciji revidirati.

ETH/USD

Itirijum je probio nivo od 493,36 dolara, zabeležen 17. i 18. jula, ali nije uspeo da se održi iznad. Međutim, to je u okvirima našeg predloga za kupovinu na nivou od 500 dolara.

ETH/USD

Bikovi nisu uspeli da odbrane 20-dnevnu EMA liniju, što povećava mogućnost pada na nivo od 404,99 dolara. Prava linija srednje cene ukazuju na konsolidaciju na nivou između 404,99 i 496,36 dolara.

ETH/USD par će dobiti snagu tek kad pređe nivo od 500 dolara. Ako sledeći skok ne uspe da probije snažan otpor, predlažemo zatvaranje pozicije bez obzira da li će na zatvaranju dodirnuti podešen prekid gubitka. Za sada, predlažemo da zadržite podešene prekide gubitka iznad nivoa od 400 dolara.

XRP/USD

Ripl se odbio na dole od 50-dnevne SMA linije 18. jula, nakon trodnevnog rasta. Potrošio je sve dobitke i trenutno se nalazi na kritičnoj podršci na nivou od 0,45351 dolara.

XRP/USD

Ako XRP/USD par probije ispod nivoa od 0,45351 dolara, verovatno će pasti na nivo od 0,42420 dolara. Ako se i ta podrška razbije, sledeća je na nivou od 0,33 dolara.

Ukoliko bikovi uspeju da odbrane podršku u zoni između 0,4242 i 0,45351 dolara, verujemo da će nekoliko dana provesti u toj zoni, u pokušaju da kreira postavku za minimalnu cenu.

Prvi predznak promene trenda će biti kada se cena održi iznad nivoa od 0,563 dolara. Trenutno ne postoji postavka za kupovinu ovog para.

BCH/USD

Bitkoin keš je bio iznad nivoa od 850 dolara i 17. i 18. jula, što je znak za kupovinu na osnovu naše prethodne analize. Međutim, nije uspeo da se održi iznad 50-dnevne SMA linije i otišao je na dole. Pao je ispod linije opadajućeg trenda i trenutno pokušava da stekne podršku na nivou 20-dnevne EMA linije.

BCH/USD

Obe linije srednje cene su poravnate, što povećava verovatnoću konsolidacije između 20-dnevne EMA linije i 50-dnevne SMA linije u narednih nekoliko dana.

Sa gornje stranje, zona između 838,9139 i 934,2316 dolara će delovati kao snažan otpor. BCH/USD par će iskoristiti trenutak kada bude probio iznad nivoa od 935 dolara, što može dovesti do skoka na nivou od 1.200 dolara.

Predlažemo trgovcima da zadrže svoje dugačke pozicije i podese pregide gubitka na 650 dolara.

EOS/USD

EOS je probio iznad 20-dnevne EMA linije i linije opadajućeg trenda, ali nije uspeo da pređe iznad nivoa od 9,4456 dolara.

EOS/USD

Bikovi nisu uspeli da odbrane na nivou 20-dneven EMA linije, što povećava mogućnost pada na nivo od 6,8926 dolara.

EOS/USD par dobiti snagu kada probije otpor na nivou od 9,4456 dolara. Ukoliko uspe, sledeći nivo je 15 dolara, sa malim otporom na 11,64 dolara.

Obe linije srednjih cena su poravnate, što ikazuje na akciju u narednih nekoliko dana.

LTC/USD

Lajtkoin je probio snažan otpor na nivou od 91,146 dolara. Trenutno prikuplja podršku na nivou 20-dnevne EMA linije.

LTC/USD

Ukoliko LTC/USD par uspe da se održi iznad 91,146 dolara predviđamo skok do nivoa od 107 dolara. Međutim, sumnjamo da će biti oštar skok. Zona između 102 i 107 dolara predstavlja snažan otpor.

Ako medvedi probiju ispod 20-dnevne EMA linije, pad na nivo od 74,074 dolara je verovatan. Očekujemo da će par ostati neko vreme u zoni između 74 i 107 dolara, formirajući postavku za minimalnu cenu. S tim u vezi, ne preporučujemo nikakvu poziciju za kupovinu.

ADA/USD

Kardano je ispunio uslove za kupovinu iz prethodne analize i trgovci koji su nas poslušali su verovatno ušli na dugačke pozicije.

ADA/USD

Iako je ADA/USD par uspeo da probije slab otpor na nivou od 0,181617 dolara 18. i 19 jula, nije uspeo da se održi na tom nivou. Ovo je dovelo do rezervisanja nivoa za ostvarivanje profita na nivoima koji su povukli cenu na dole.

Jednom kada bikovi uspeju da održe nivo iznad 0,181617 dolara, skok do nivoa od 0,23 dolara je verovatan. Ukoliko par ne krene na gore u narednih nekoliko dana, predlažemo ukidanje dugačkih pozicija.

XLM/USD

Stelar je nakon povoljnih vesti imao oštar skok i ispunio uslove kao kandidat za kupovinu iz naše prethodne analize. Iako je probio snažan otpor na nivou od 0,31312212 dolara 18. i 19. jula, nije uspeo da se održi na višim nivoima.

XLM/USD

Neuspeh da se održi iznad nivoa od 0,31312212 dolara i ukazivanja RSI indikatora da je ‘prekupljen’ (overbought) je privuklo trgovce sa kratkim pozicijama. Povlačenje može oboriti XLM/USD par na nivo od 0,2544 dolara. Bilo kakav proboj sa ovog nivoa znači da bikovi gube snagu.

Bikovi su prešli iznad linije srednje cene, što je pozitivan znak. Sledeći pozitivan znak će biti kada uspe da se održi iznad nivoa snažnog otpora na nivou od 0,31312212 dolara.

Investitori mogu da zadrže svoje pozicije ukoliko su podesili prekid gubitka, dok trgovci treba da sačekaju da se formira postavka za kupovinu pre nego što uđu na neku dugačku poziciju.

IOTA/USD

Bikovi nisu uspeli da održe na nivou iznad linije opadajućeg trenda kod IOTA-e. Nakon što je uspela da se približi blizu 50-dnevne SMA linije, pala je i probila liniju opadajućeg trenda i 20-dnevne EMA linije.

IOTA/USD

Bikovi trenutno pokušavaju da zadrže nivo od 0,97 dolara, a ukoliko ne uspeju, pad na 0.9150 dolara je vrlo verovatan. Na gore, zona između 1,2579 i 1,33 dolara će predstavljati snažan otpor. IOTA/USD par može ostati u rasponu između 0,9150 i 1,33 dolara sledećih par dana.

Predlažemo da zadržite postojeće dugačke pozicije sa podešavanje prekida gubitka na predložene nivoe.

TRX/USD

Tron se oporavio toliko da je uspeo da probije 20-dnevnu EMA liniju i liniju opadajućeg trenda, ali je udario u zid na 50-dnevnoj SMA liniji.

TRX/USD

Bikovi nisu mogli da pruže podršku TRX/USD paru na 20-dnevnoj EMA liniji na putu na dole, pa se povećava verovatnoća da će par ponovo testirati vrednosti na nivou od 0,03275 dolara. Ako probije i taj nivo, sledeća podrška je na nivou od 0,022806 dolara.

Čak i u februaru ove godine oporavci nisu bili prave linije. Par je proveo nekoliko meseci u jednoj zoni pre nego što ju je probio. Ovog puta predviđamo sličnu formaciju kada priđe dnu.

Sačekaćemo da se formiraju nove postavke za kupovinu pre nego što predložimo bilo kakvu poziciju.

 

HitBTC berza je obezbedila tržišne podatke. Grafikone za analizu obezbeđuje TradingView.