Baza podataka BitcoinTalk.org-a, popularnog bitkoin foruma, prodaje se na dark web-u.

Maja 2015. godine, BitcoinTalk je objavio da je njihov server kompromitovan. Podatake je ukrao prodavac sa dark web-a, DoubleFlag. Isti korisnik trenutno prodaje pomenutu bazu podataka.

Poverljive informacije

Baza podataka sadrži poverljive informacije o preko 514.000 korisnika – uključujući  e-mail, adrese, pol, datum rođenja, lokaciju, lozinku i korisničko ime. Deo baze, DoubleFlag je share-ovao HackRead.com-u.

Iako je većina kodova enkriptovana sa SHA-256 algoritmom i SMF pasvord enkripcijom, postoje metode dekriptovanja poput brute-force (sirova snaga) strategije. Prodavac je prokomentarisao da je dekriptovanje kodova izuzetno jednostavno.

Kritike bitkoin zajednice na račun Theymos-a

Odmah nakon što je uočeno da je BitcoinTalk-ova baza podataka na rasprodaji, korisnici su počeli žestoko da kritikuju Teymos. Naime, kompanija planira da pokrene novi forum softver. U pitanju je softver  Epochatalk, koji, prema Teymos-u, je još u fazi razvoja. Korisnici su kritikovali Theymos zbog činjenice da je tim za razvoj programa dobio donaciju od 50.000 dolara, a da odlažu završetak projekta koji je započet 2014. godine.