Pre nekoliko nedelja LogRhythm, koji pomaže kompanijama da se sačuvaju od sajber napada i pretnji, je objavila sedam predviđanja za 2017. Prema njihovom mišljenju, ove godine, Internet će biti ugašen na 24 sata.

Džejms Karder, potpredsednik i glavni Informacioni referent za bezbednost u LogRhythm-u, je naveo:

“Videli smo brojne DDoS (distribuirano onemogućavanje usluge) napade na DynDNS (Dyn - metod ažuriranja imena servera u Domain Name System-u) pre samo nekoliko meseci, što je rezultiralo da sajtovi kao što su Twitter, Netflix, Spotify i Amazon ne budu dostupni na nekoliko sati. Videli smo sličan DDoS napad na Brajana Krebsa pre napada na Dyn.”

Karder je siguran da su to bili samo testovi i da ćemo imati porast napada na osnovne protokole Internet komunikacije. Stručnjak za bezbednost je naveo:

“Ako dokažete da možete da skinete ogromne sajtove i veliki deo Interneta Sjedinjenih Američkih Država na nekoliko sati, dvadesetčetvoročasovni prekid rada se čini kao mačiji kašalj.”

Koje su konkretne posledice serije takvih napada?

U našem vremenu, tehnologija je od suštinskog značaja za ekonomski razvoj. U izveštaju za 2015. godinu Internet Udruženja je utvrđeno da je mreža generisala oko 966 milijardi dolara samo u SAD, što predstavlja 6% privredne aktivnosti zemlje.

Složeni uticaj interneta na finansijskim tržištima je nesporan. Značajno olakšava protok informacija i interakciju između ekonomskih subjekata. Podstiče direktniji pristup finansijskim tržištima različitim ekonomskim agentima. Pošto to zaista jeste globalna mreža, omogućava rad izvan nacionalnih granica. Bez interneta preduzeća nisu u stanju da se uključe u e-trgovinu i pružaju digitalne usluge i proizvode.

Danas kada svet zavisi od interneta, ekonomije i finansijska tržišta su vezana za njegovu održivost od pretnji i napada.

Ako Internet padne, finansijska tržišta će potonuti

U 2011. godini smo videli egipatske vlasti da zatvaraju ceo Internet na pet dana iz razloga nacionalne bezbednosti. Šteta prouzrokovana ovakvom inicijativom bila je dramatična. Prema procenama OECD (Organizacija za ekonomski razvoj i saradnju), ta odlika je Egipat koštala 90 miliona dolara. Da je ta odluka potrajala godinu dana, BDP zemlje bi bio smanjen za 3%-4%. Prema istraživanju Centra za tehnološku inovaciju u Brukingsu, da se Internet isključio u periodu od 1.7.2015. Do 30.6.2016. godine, to bi koštalo najmanje 2,4 milijarde dolara globalnog BDP-a.

Da li je Bitkoin pod pretnjom?

A šta je sa Bitkoinom koji u osnovi postoji u Internet prostoru? Da li je uopšte moguće da neki oštroumni kriminalni um zatvori Bitkoin presecanjem njegove glavne arterije - Interneta?

Upotreba Bitkoina između internet korisnika je jasna, a primećujemo sve više kompanija koje počinju da prihvataju uplate u bitkoinima. Prekid konekcije bi nesumnjivo do oštećenja sistema. Međutim, stručnjaci veruju da će bitkoin zadržati visoku otpornost na napade.

Dejvid Li iz Ončeina navodi:

“Koreni DDoS-a su neodvojivi od karaktera “single point of failure” (deo sistema koji, ako padne, zaustavlja rad celog sistema) kod centralnih sistema, koji omogućava napadačima da sruše ceo sistem napadom na jedno mesto. Verujemo da će distribuirani registar postati osnov arhitekture budućih finansijskih IT sistema. Bitkoin sam po sebi je otporan na DDoS napade, iako trenutno fiksna veličina bloka guši mrežu. Smatramo da debata o veličini bloka treba da bude sveobuhvatno pitanje politike, ekonomije i tehnologije. Nadamo se da će zajednica moći da dođe do konsenzusa u 2017.”

SMS i emitovanje

Očigledno, bez pristupa Internetu, mogućnost za slanje i primanje bitkoina je značajno ograničeno. U širem smislu, internet isključivanja slabe inovacije i podrivaju poverenje drugih u budućnost digitalnih valuta.

Bilo je dosta spekulacija oko teme šta bi se desilo kada bi se ceo internet ugasio sa članovima zajednice. Transakcije sa bitkoinom su moguće i bez internet konekcije. Neke kompanije kao što su 37Coins predlažu slanje Bitkoina kroz upotrebu SMS-novčanika provajdera treće strane. Tu je i finski projekat pod nazivom Kryptoradio koji istražuje mogućnosti za emitovanje Blokčein podataka preko DVB-T

Do sada se bitkoin zajednica pokazala izuzetno kreativno i otvoreno. To nas čini sve više rasterećenim.  Ako se internet ugasi mi ćemo samo duboko udahnuti i poslati bitkoine putem radio frekfencije ili putem Morzeove azbuke.