Blokovi koji su rudareni Bitcoin Unlimited-om (Bitcoin Unlimited (BU) je full node softverski klijent za bitkoin mrežu. U poređenju sa Bitcoin Core klijentom koji ograničava veličinu bloka na 1 megabajt, BU uklanja ograničenja, omogućavajući korisnicima da odrede veličinu bloka konsenzusom) su dostigli svoj maksimum, pretekavši SegWit. To ukazuje na mogućnost skorog račvanja.

Od poslednjih 144 blokova u poslednjih 24 sata, 28,5% je izrudareno pomoću BU klijenta. Ovo je drugi put ovog meseca da je BU, što se tiče usvajanja, pretekao SegWit i prvi put je broj blokova koji je izrudaren pomoću Bitcoin Core klijenta pao ispod 75% cele mreže.

Opterećenje Bitkoin mreže i pitanje skaliranja su bili izvor rasprave i kontraverzi u zajednici. Konkretno, cilj podsticanja na račvanje bitkoina je povećavanje ograničene veličine bloka na više od 1 megabajta i to je centralno pitanje rasprava.

Novi rekord u primeni Bitcoin Unlimited-a, koji omogućava rudarima da izrudare blokove veće od 1 mb, može da znači da će ograničena veličina bloka da se poveća sa ciljem ublažavanja zagušenja bitkoin mreže.

Problemi skaliranja uzimaju svoj danak

Aktivnosti Bitkoin mreže sve više pomeraju granice kapaciteta mreže. Tokom prošle godine, prosečna veličina bloka, prosečno vreme potvrđivanja i broj transakcija na čekanju - svi su se značajno uvećali. BitcoinFees.info primećuje kontinuiran rast naknada za transakcije u poslednjih šest meseci, a naročito ove godine.

Trenutno, prosečna naknada koja je potrebna da bi se transakcija uključila u jedan od narednih šest blokova odnosno u roku od jednog sata je 0,37 dolara, veći od naknada mnogih kartica.

Na primer, kada ljudi koriste platne kartice koje podržavaju Square sistem to će ih koštati 2,75 procenata transakcije, odprilike 28 centi na transakciju od 10 dolara. Istu transakciju uz pomoć bitkoina bi platili 37 centi i čekali bi na njenu realizaciju duže od sat vremena.

Korisnik emsiak je nedavno istakao na Redditu svoj problem. On je pokušao da prebaci 0,05 bitkoina koje je akumulirao iz prihoda od internet oglašavanja, ali nije bio u stanju jer je predložena naknada bila veća od iznosa transakcije.

Sve više kompanija i korisnika prelazi na druge kriptovalute

Kao posledica problema bitkoin skaliranja, sve više i više kompanija istražuje alternative za način plaćanja koji je jeftiniji i čije je vreme obrade kraće.

Erik Vuršis iz menjačnice ShapeShift.io je razmišljao o izazovima koje donose naknade za bitkoin transakcije, navodeći da “što je veća naknada, to je sistem nekorisniji.”

On priznaje da koristi Itirijum u svrhu plaćanja zbog problema koje stvara bitkoin:

Kriptovalutna menjačnica Nocks koja se prvenstveno koristi kao podrška pri upotrebi holandskog koina Gulden, nedavno je prestala da daje podršku bitkoinu.

Jedan od razloga je bitkoinova doskorašnja reputacija kao valute darknet tržišta, a drugi je neodrživost vremena i naknade potrebne za realizaciju transakcije, a sve to je u suprotnosti sa Guldenom koji pokušava da napravi ime za sebe kao svakodnevni način plaćanja.