Bittrex, američka bitkoin i altkoin menjačnica, je objavila svoju zvaničnu poziciju o bitkoin goldu. Renomirana menjačnica na tržištu i prethodno je oklevala da se javno izjasni.  

Kako se vreme realizacije hard-forka približava, Bittrex je konačno razjasnila svoju poziciju. Menjačnica će izvršiti ‘snimak novčanika’ u trenutku hard-forka koji će se dogoditi u bloku 491.407. U tom trenutku, svaki BTC će dobiti ekvivalentni BTG. U obaveštenju se navodi:

“Ukoliko imate bitkoin (BTC) na Bittrex-u u trenutku snimka (preseka stanja) na 491.407 bloku, koji će se pojaviti otprilike 24. oktobra  u 11h, dodatno će vam biti pripisana ekvivalentna količina bitkoin golda (BTG) u odnosu 1:1. BTC koji se budu nalazili u fazi “order” ili “open order” će takođe biti uračunati. Samo BTC koji se nalaze na vašem bilansu stanja će biti podobni za dodelu ekvivalenta u BTG-u.”

Upozorenje

U obaveštenju su korisnici upozoreni o budućoj valuti:

“Bitkoin Gold trenutno nema:

  • Potpuno formiran konsenzus kod
  • Implementiranu zaštitu od ponavljanja
  • Adekvatan kod za testiranje i reviziju
  • Iskusne programere kodova

Bitkoin gold sadrži privatne i unapred izrudarene blokove (8.000 blokova = 100.000 BTG) u svom javnom kodu. Imajte na umu da ako se tržište otvori, postoji mogućnost da programeri prodaju svoje unapred izrudarene BTG na otvorenom tržištu.”

Bittrex je napomenuo da bitkoin gold ne ispunjava neophodne uslove koje su potrebni da bi bio na njihovoj listi. Istakli su da je snimanje korisničkih bilansa stanja zahtevan tehnički posao i da će s tim u vezi da suspenduju sve uplate i isplate na 24 sata pre snimanja (preseka stanja).

Uprkos rezervisanom stavu prema novoj kriptovaluti i teškoćama u vezi kreiranja ‘snimaka novčanika’, menjačnica je posvećena obezbeđivanju odgovarajuće količine BTG-a za svoje korisnike.