Komunikacija i logistika su suštinski aspekt ljudskog postojanja koji čine okosnicu prenosa roba, usluga i vrednosti.

Kako međunarodna trgovina i logistika nastavljaju da se šire, razvijaju se efikasnije metode kako bi se omogućilo efikasno pružanje usluga i transfer vrednosti. Međutim, blokčein tehnologija donosi još jednu dimenziju kako bi poboljšala sektor logistike u oblastima kao što su transparentnost i efikasno praćenje.

Globalno značajan sektor

Džon Monark, direktor kompanije Shipchain, napominje da sektor logistike zapošljava najveći broj ljudi na svetu. On objašnjava kako se ovaj sektor proširio tokom vremena i samim tim zahtevao inovacije kako bi savladao i održao praktičan pristup za rastuću ljudsku populaciju. Ovo se ponovo dešava, sa četvrtom industrijskom revolucijom.

Monark izjavljuje za Cointelegraph:

"Povezani uređaji koji gravitiraju oko Interneta Svega (Internet of Everything) zahtevaju viši nivo sigurnosti. Blokčein tehnologija je najbolje rešenje jer pruža najbolju zaštitu kroz distribuirane registre, naprednu enkripciju, pametne ugovore i smanjenje broja posrednike. Kao rezultat toga, baviće se korupcijom, ransomverom, krađom, premium-naknadama i praćenjem problema."

On zaključuje da će jednom kada blokčein mreža počne da preduzima prve korake na nivou masovnog usvajanja na tržištu, spasiće sektor međunarodne trgovine za najmanje 50 milijardi dolara godišnje. I kada se budu stekli uslovi, blokčein tehnologija bi mogla da smanji ukupne troškove sektora logistike za 500 milijardi godišnje.

Stvarna uloga blokčeina

Stručnjak u oblasti blokčeina Aleksandar Matanović izjavio je za Cointelegraph da blokčein tehnologija zaista funkcioniše kao alat pomoću kojeg poboljšavamo procese unošenjem svojih esencijalnih svojstava u sektor.

Matanović izjavljuje:

"Kao i u mnogim drugim sektorima, ja ne vidim blokčein kao alat za povećanje efikasnosti; postoje mnogo efikasniji sistemi od onih zasnovanih na blokčeinu. Ja to vidim kao način da sistem postane transparentniji, snažniji i manje zavistan od posrednika."

Važnost efikasnog praćenja

Kristofer Bejts iz BitLand-a objašnjava da jedan od glavnih problema u kreiranju dokumentacije hronološkim redom je da se sazna kada je neka imovina promenila vlasnika ili hipoteku.

Bejts koristi kao primer "istoriju automobila":

"Prilično je važno znati da li je automobil bio udaran, koliku štetu je pretrpeo i da li mu je pomeren ram/struktura. Ako je postojala nepromenljiva dostupna evidencija koja je pratila istoriju automobila, ne bi bilo načina da prodavac automobila može prodati automobil koji je bio izuzetno oštećen."

Bejts takođe objašnjava da vlasništvo nad zemljištem ima mnogo problema koji utiču na to širom sveta. Jedan od najosetljivijih problema je kada se parcela zemljišta prodaje dvostruko ili trostruko, što znači da će osoba prodati zemljište raznim licima, iako je samo jedna od prodaje (ako postoji) stvarno legitimna. U nekim mestima, katastri se čuvaju na papiru i kontroliše ih samo nekoliko pojedinaca. U ovim slučajevima, često je nemoguće zaista znati pravilan redosled promene vlasništva nad određenom zemljom, dok pojedinci manipulišu sa vlasničkom evidencijom za ličnu dobit.

Blokčein će omogućiti podelu odgovornosti

Pošto transport bilo koje robe predstavlja niz prenosa odgovornosti, imajući nepromenljivu evidenciju transakcije na lancu, onemogućava se gubitak podataka o tome ko je odgovoran za deo imovine tokom svakog prenosa. Postojeće kurirske službe često prate pakete duž svoje rute, ali su takve metode nesavršene. Bejts izjavljuje:

"Problem je u tome što budući da su promenjivi, evidencije o pošiljci mogu se sakriti ili potpuno izbrisati na štetu ljudi u celini. Vlade su u stanju da sakriju svoje crne budžetske troškove brisanjem evidencija o isporuci ili sprečavanju objavljivanja podataka uopšte. S jedne strane, vlade će tvrditi da je to za nacionalnu sigurnost, ali sa druge strane, poreski obveznici koji sponzorišu ove budžete zaslužuju transparentnost potrošnje."

Blokčein tehnologija kombinuje kontinuiranu (lančanu) kontrolu čuvanja sa transparentnim i  neizmenljivim vođenjem evidencije. Ovo stvara ekosistem koji sprečava zlonamerne aktere, jer će na kraju postati poznati zbog transparentnosti sistema.

Bejts zaključuje napomenom da svako ko tvrdi da je u pokretu za decentralizaciju trebalo bi da bude izuzetno zadovoljan svaki put kada vlada odluči da implementira blokčein tehnologiju bilo koje vrste. To znači da se vlada kreće ka transparentnosti, bez obzira da li to zna ili ne.


 

Pripremio: Nikola Mosurović