Katastar zasnovan na blockchain tehnologiji može podstaći stvaranje nove toksične aktive i dovesti do novog finansijskog kraha.

U zemljama trećeg sveta, od Hondurasa do Gruzije, u toku su napori da se uspostavi tapija nad zemljom preko blockchain-a. Predlagači ovog sistema zagovaraju mehanizam koji će omogućavati marginalizovanim stanovnicima svetskih slamova da uzmu kredit za koji će u zalog da stave tu novopriznatu imovinu.

Komodacija ljudskih domova u finansijske instrumente je bila u srcu finansijske krize 2008. godine. Korelacija između tih toksičnih sredstava i šeme svojine zasnovane na blockchain-u su sada u ranoj fazi implementacije ovlašćenja pod strogom kontrolom. Neuspeh da se nauči lekcija iz prošle finansijske krize može dovesti do sledećeg masovnog obespravljivanja najugroženijih građana u svetu.

Otimačina za zemlju

Mnogi ekonomisti smatraju da je finansijska kriza 2008. godine bila najveća od Velike depresije 1930-ih. Podstrek ovoj katastrofi je bio stavljanje pod zaštitu stambenih kredita koji su kasnije raspoređeni u tranše i podeljeni na osnovu očekivane otplate.

Zajmodavci izdaju hipoteke naivnim žrtvama u obliku NINJA kredita (No Income No Job or Assets - bez prihoda, brez posla ili sredstava). Ovi finansijski instrumenti su pogonska snaga za ljude bez stvarne nade da ih vrate i rezultat je bio da bezbroj porodica gubi svoje domove pošto se sistem raspao 2008. godine.

Hernardo de Soto je predsednik Instituta za Slobodu i Demokratiju. De Soto zastupa ideju da su stanovnici straćara trećeg sveta kao što su Juhu slamovi u Mombaju, prikazani u filmu “Slumdog Milionaire”, izopšteni iz globalnog tržišta kapitala zbog nesposobnosti da obezbede kredit.

Imovinska prava u slamovima

Zvanično su takvi ljudi bez krova nad glavom pošto država ne prepoznaje tapiju na njihovo prebivalište. Međutim, činjenice na terenu govore drugačije. Članovi ovih zajednica su svesni de facto imovinskih prava koje priznaju i poštuju.

Prethodni napori na uspostavljanju tapija u slamovima su propali pošto su korumpirani zvaničnici dodeljivali pravo na zemljište na osnovu favorizovanja ili uticaja. Semantički blockchain predstavlja privlačnu alternativu kao mehanizam konsenzusa koji može obezbediti da većina stanovnika postupa u dobroj veri i ispravno dodeljuje adrese.

“Od 7,3 milijardi ljudi u svetu, samo 2 milijarde imaju tapije koje su legalne, efektivne i javne”, napominje De Soto u izjavi za javnost. “Kada nešto nije legalno zavedeno kao vlasništvo ne može se koristiti kao zalog za kredit, odnosno uverenje koje će transferisati deo tvoje imovine za investiranje. Ako vlasništvo nije adekvatno upisano ili registrovano,  nije u mogućnosti da stvara kapital ili bude zalog za kredit.”

Toksična imovina u nastajanju

Obavezni kolateralni dug (CDO) je vrsta struktuiranog imovinskog sistema bezbednosti (ABS). Prvobitno razvijen za tržište korporativnog duga, CDO je tokom vremena evoluirao pa danas obuhvata hipoteke i sisteme bezbednosti vezane za hipotekarno tržište (MBS). U godinama koje su dovele do kraha 2008. godine neki MBS emitenti, kao što su Fani Mae i Fredi Mek, davali su garancije uprkos početnom riziku neizvršenja vlasnika nekretnina, obezbedivši privatno osiguranje stambenih kredita na kredite u kojima je dužnik obezbedio učešće od manje od 20% vrednosti imovine.

Decentralizovano osiguranje

Ovi finansijski instrumenti zajedno čine toksična sredstva koja su iziskivala sramno spasavanje uprave, što je možda bio motiv za stvaranje prve svetske digitalne valute.

U stvari nastanak bitkoin bloka je vremenski overen sa tekstom ‘The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks.’

P2P, decentralizovano, pa čak i autonomno osiguranje je koncept koji je nedavno postao privlačan za blockchain zajednicu. The London Fintech Week Blockchain Hackathon je generisan sistem pametnih ugovora u osiguranju  koji bi omogućio brzu naknadu za različite zahteve.

Ovaj pilot projekat, koji cilja na Blockchain zasnovan na zemljišnjim knjigama, trenutno u izradi, izgleda kao sistem bezbednosti vezan za hipotekarno tržište generisan za ljude u zemljama trećeg sveta koji pozajmljuju po prvi put.

Razumljivo je da ovi ugovori o osiguranju mogu, u doglednoj budućnosti, da se kombinuju sa autonomnim pametnim mehanizmima ugovora da stvori DAO (decentralizovana autonomna organizacija) MBS. Ovo ima potencijal da uvede novi talas finansijalizacije domova.

Naučena lekcija DAO katastrofe

Pod takvim režimom tranše, otplate se mogu konfigurisati i oceniti automatski, obezbeđujući veću transparentnost.

Kako ne bi postali žrtve epidemije iracionalnog izobilja možemo da podsetimo na katastrofu DAO-a i ublažimo njihovo uzbuđenje. Sistem poput opisanog može da otljuča ogroman ekonomski potencijal, odnosno da parafraziramo Majkla Luisa, to bi mogla da bude izrada nove paklene mašine.

Karl Marks je primetio da se istorija ponavlja. Prvo kao tragedija, drugi put kao farsa. Nadajmo se da DAO i MBS neće pokazati da je ova izreka tačna.