Na osnovu izveštaja stručnjaka iz IBM-a i WEF-a, blokčein tehnologija ima sve što je potrebno da bi se olakšao proces međunarodnih trgovinskih razmena, a to se posebno odnosi na papirologiju u tim istim razmenama. Blokčein je tehnologija koja se nalazi u osnovi kriptovaluta kao što je bitkoin.

Na osnovu mišljenja glavnog čoveka za blokčein rešenja i ujedno potpredsednika IBM-a, Rameša Gopinata, tradicionalni lanci stabdevanja i fizičko pomeranje velike količine papirnih dokumenata vezanih za transakcije su prigodan teren za prevare, ljudske greške i neželjena kašnjenja.

Pored toga, administrativni troškovi obrade, premeštanja, verifikacije i zaštite dokumentacije su izrazito visoki.

"Međunarodna trgovina zahteva brži, sigurniji i efikasniji način rešavanja procesa obrade dokumenata potrebnih za transport robe preko međunarodnih granica. Tradicionalno, lanci snabdevanja su se oslanjali na fizičko kretanje velikog broja dokumenata u papirnoj formi, ostavljajući mogućnost da se dogodi prevara, ljudska greška ili neželjeno odlaganje."

U međuvremenu, stručnjak iz oblasti lanca snabdevanja i logistike, Volfgang Lehmačer, blokčein tehnologila ili tehnologija distribuiranog registra (DLT) polako, ali sigurno ulazi u sektor transporta robe putem finansijskih instrumenata kao što su kreditna pisma, kao i kroz digitalizaciju konvencionalnih trgovinskih i otpremnih dokumenata:

"Sa korenima u finansijskim uslugama, tehnologija distribuiranog registra usresređuje se u promet robe putem finansijskih instrumenata, kao što su kreditna pisma i digitalizacija i tradicionalnog načina razmene i skladištenja dokumenata."

Ključni blokčein projekti u sektoru špedicije

Nekoliko značajnijih igrača u ovom sektoru su pokrenuli projekte testiranja blokčeina u špeditorskim transakcijama. Maeresk, glavno preduzeće iz Danske u oblasti špedicije, je ušao u saradnju sa IBM-om radi testiranja sistema koj je baziran na blokčeinu, a čiji je cilj praćenje pošiljki.

Startap čije je sedište u Londonu, Everledger, je takođe uveo u upotrebu blokčein za praćenje i zaštitu svojih dragocenih sredstava kao što su dijamanti. Konzorcijum južnokorejskih preduzeća iskoristio je ovu tehnologiju za praćenje hladnjača od rezervacije do isporuke tereta.

Ranije ove godine Volfgang Lefhmačer, šef lanaca snabdevanja i transporta za Svetski ekonomski forum, je istražio prednost blokčeina u međunarodnoj trgovini sa fokusom na to kako tehnologija može da prevaziđe trgovinske prepreke:

"Otvorene i sigurne platforme zasnovane na blokčeinu mogu doneti i manje poslove u luku, bilo da izvršavaju zadatke na terminalima ili kao korisnici koji posluju na licu mesta. Oni mogu lako pristupiti uslugama luke, a potom se povezati sa drugim putem platforme digitalne luke. Digitalni kolaborativni peer-to-peer alati olakšavaju odrađivanje posla."

Blokčein pomaže u proširenju različitih međunarodnih trgovinskih mogućnosti, oslobađajući se nepotrebnih procesa dok uspešno minimizira troškove koji dolaze sa međunarodnim trgovanjem i operacijama.


 

Pripremio: Miodrag Radonjić