Itirijum fondacija je potpisala ugovor sa ruskom državnom bankom VEB na konferenciji “Blokčein: Novo gorivo Rusije” u Tatarstanu sa dalekosežanim posledicama.

Rusija predvodnik

Partnerstvo ima za cilj da kreira novi program obuke kako bi Rusija napredovala u svetu blokčeina. Prema navodima u izjavi:

“Sporazum predviđa dugoročno i efektivno partnerstvo u implementaciji projekata koji koriste tehnologiju distribuiranog registra i itirijum platformu; formiranju stručne zajednice na itirijum platformi i zajednički razvoj i implementacija obrazovnih programa za obuku specijalista u oblasti distribuiranih registara i itirijum platforme koju bi koristio Centar za kompetenciju VEB banke.”

Programom će se dobiti edukovani i obučeni blokčein stručnjaci za korišćenje i pomoć u državnim korporacijama kao i državnim organima. Centar za kompetenciju će biti u Moskvi i biće otvoren u septembru ove godine.

Uticaj na Itirijum

Kratkoročno, uticaj na itirijum je jako pozitivan. Dodatna partnerstva, posebno sa državnim organima, stvaraju mnogo veću stabilnost lanca kao i poverenje i upotrebu. Ovo partnerstvo bi trebalo pozitivno da utiče na cenu itirijuma.

Međutim, značajan broj nodova bi mogao da pređe u državno vlasništvo ako dođe do prelaska sa proof-of-work koncepta na proof-of-stake koncept. To bi efektivno centralizovalo svaranje blokova na itirijum mreži.