Više od tri godine je prošlo sa milijardama dolara uloženih u tehnologiju. Ipak, nijedna kompanija nije pokazala komercijalni uspeh Blokčeina i njegovu primenu u opštoj potrošačkoj bazi.

U 2014., Blokčein tehnologija je predstavljena kao tehnologija koja podupire Bitkoin. Iako je istina da je Blokčein jedna od glavnih tehnologija koja podržava bitkoin mrežu, njegova osnovna uloga je da radi na registru transakcija. Jednostavno rečeno, svrha Blokčein tehnologije je da radi kao baza podataka za plaćanja.

Ideja ili predstava o bankama i finansijskim institucijama koje modifikuju strukturu Blokčeina i stvaraju novi sistem oko njega kako bi se takmičili sa bitkoinom je pogrešna. Uglavnom zbog nedostatka drugih važnih komponenti koje bi pomoću Blokčein tehnologije stvorile 20 milijardi dolara vrednu finansijsku mrežu.

Od kraja 2016. godine, banke, finansijske institucije i korporacije su objavile uspešno testiranje tehnologije i tvrde da su pokazale potencijal Blokčeina u raznim privrednim granama. Ipak, ni jedna kompanija nije sprovela Blokčein tehnologiju na komercijalno uspešan način. Drugim rečima, takozvana “Blokčein tehnologija” koju trenutno razvijaju banke i finansijske institucije nema pravih aktivnih korisnika.

Neki konzorcijumi poput R3CEV-a su bili iskreni da svojim investitorima i klijentima priznaju da više nisu Blokčein kompanija. Umesto toga, kompanija se fokusira na razvoj Blokčeinom inspirisanih tehnologija, koje su više primenljive na postojeće tehnologije u finansijskoj industriji.

Istina je da je IT infrastruktura finansijske industrije zastarela do te mere da svaka moderna tehnologija dramatično poboljšava performanse i rad finansijskih servisa.

Šta je pravi Blokčein?

Postoje Blokčein platforme sa javnim i slobodnim kodom, kao što su Itirijumova i Bitkoinova na kojima programeri mogu da postave aplikacije. Bitkoinov Blokčein nema efikasan i povoljan okvir za razvoj aplikacija, ali pruža jedinstven nivo sigurnosti.

S druge strane, Itirijumova platforma je fokusirana na fleksibilnost i omogućava programerima okvir za održivi razvoj sa različitim funkcijama kao što su pametni ugovori za razvoj inovativnih decentralizovanih aplikacija.

Privatne Blokčein mreže i platforme nisu pokazale nikakvu vrstu potencijala što se tiče sigurnosti i regulacionog okvira u protekle dve godine. Banke ne mogu da sprovode Blokčeinove sa javnim ili slobodnim kodom koji su po prirodi decentralizovani zbog propisa o prenosu novca. Takođe, banke ne mogu da sprovedu privatnu Blokčein mrežu zbog ozbiljnih sigurnosnih pitanja koja bi sledila. Na primer, sa privatnom blokčein mrežom nepromenljivost nije zagarantovana, a samim tim ni Blokčein više nije nepromenljiv.

Prepravljiva i ranjiva Blokčein mreža ne predstavlja razliku od konvencionalne baze podataka.

Trenutno, banke i servisi finansijskih usluga su pod pritiskom da pokažu potencijal Blokčeina. Takva hitnost se može objasniti potrebom finansijskih institucija za javnim Blokčeinom kao što je Itirijumov, a ta potreba je dovela do stvaranja Enterprise Ethereum Alliance.