“Oracle Openworld” godišnja konferencija Orakl korporacije je otvorena uz najavu nove blokčein usluge. Juče je gigant SaaS najavio da, poput SAP-a, pokreće blokčein-klaud servis. SaaS-ov blokčein-klaud servis ima za cilj da korporacijskim korisnicima koji žele da se uključe u blokčein u potpunosti olakša pristup.

Prema rečima Amita Zaverija, prvog potpredsednika Oracle Cloud-a:

“Nema mnogo gotovih proizvoda vezanih za blokčein namenjenih korporacijama. Ne postoji u potpunosti distribuiran i siguran blokčein kao servis.”

Zaveri je rekao da korišćenje blokčeina može “fundamentalno da transformiše način poslovanja čineći interakcije između korporacija sigurnijim, transparentnijim i efikasnijim”.

Orakl se pridružio IBM-u u izgradnji bločein-klaud servisa na vrhu Hajperledžer Fabrik projekta. Orakl je ranije najavio da će u avgustu ove godine izgraditi svoj klaud servis na vrhu Hajperledžer javnog koda.

Softverski gigant veruje da može da ostvari dodatu vrednost i pomogne kompanijama koje su zainteresovane za blokčein tehnologiju nudeći osnovne mogućnosti tehnologije javnog koda. Planiraju da dodaju API i sigurnosne mere kako bi izgradili blokčein aplikaciju na vrhu.

Kompanija već duže vreme pokazuje interesovanje za blokčein. U septembru 2016. godine patentirala je sistem zasnovan na blokčeinu kako bi poboljšala svoje interne procese.