Kompanije koje razmišljaju o tome da počnu da koriste blokčein tehnologiju imaju povlastice u vidu manjeg broja prepreka prilikom ulaska, a sve to zahvaljujući  stvaranju efikasnih softverskih alata.

Uprkos interesovanju industrije za blokčein, nivo implementacije je veoma nizak. Razlog tome delimično leži u novoj tehnologiji.Trenutno postoji veoma mali broj blokčein programera i oni su veoma traženi.

Smanjenje ulaznih prepreka

Postoje mnogobrojni pristupi koji bi pomogli pri implementaciji i bili korisni za celokupan ekosistem. To bi se ostvarilo uz pomoć novog i jednostavnijeg načina za korišćenje blokčein alata. Danas postoje alati koji omogućavaju korisnicima  da naprave sopstveni blokčein jednostavnim podešavanjem nekoliko parametara i nakon toga pokrenu vlastiti ‘colored coin’ novčić i tako dalje.

Ovakvi alati pomažu u smanjivanju prepreka za ulazak, omogućavajući novim igračima da uđu u blokčein prostor, nadajući se da će sa sobom doneti nove ideje i inovacije.

Kadrovski problemi

Kadar je u stalnoj potražnji, sa veoma malom ponudom u sektoru blokčeina. Bez obzira da li je to kripto-ekonomija, DApp razvoj ili jednostavno opšte znanje o datom ekosistemu, postoji nedostatak stručnjaka  kako bi se zadovoljila sve veća potražnja za sve stvari vezane za blokčein.

Što se tiče razvoja,  dok najnovije platforme i aplikacije očigledno neće obezbediti alate koji radi po principu sve u jednom, prepreke pri ulasku za nove programere se smanjuju iz dana u dan. Itirijum nastavlja da neguje kulturu razvoja kreativnosti, organizujući hakatone svetskih razmera i nudeći neke veoma dobre, sveobuhvatne DApp alate.

Druge platforme donose sektoru softverske pakete razvojnih alata  koji uključuju blokčein generator, alate za saradnju sa zajednicom i nezavisnu komunikaciju između lanaca koji omogućavaju kreiranje velikih mreža blokčein aplikacija. Ovakav razvoj omogućava redovnim korisnicima, bez ikakvih specijalnih sposobnosti kodiranja, da kreiraju određene blokčeinove uz pomoć kojih bi ostvarivali svoje ciljeve.

Rešenja postoje, ali je ipak još potreban dodatni uloženi napor kako bi se obezbedili novi talenti, pošto je većinu velikih iskoraka u sektoru omogućio relativno mali broj inovatora.

Razvojni alati sami po sebi nisu dovoljni

Postoje ljudi koji tvrde da će blokčein tehnologija biti više prihvaćena kada bude više prilagođena prosečnom korisniku. Međutim, sama platforma za razvoj, kao takva, neće pomoći prosečnom korisniku računara zato što će im programi idalje izgledati previše komplikovano i strano.

Sa dolaskom ovih platformi, moraju se organizovati obrazovne institucije koje bi unapredile praktično učenje o komponentama blokčeina. Blokčein platforme moraju da sarađuju sa obrazovnim institucijama kako bi uspostavile blokčein programe gde svako može da se upozna sa kriptosvetom i da može da ga koristi.

Srećom je došlo do napretka u ovoj oblasti, posebno u pogledu finansijske podrške MIT-a bitkoinu i  partnerstva koji je Univerzitet Arizona Stejt ostvario sa Dešom.

 

Pripremio: Miodrag Radonjić