Svaki uspešni startap se u jednom trenutku svoje istorije suočio sa prekretnicom. Ova prekretnica bez obzira da li je izazov, konflikt ili mogućnost, često postaje određujući trenutak za tim koji vodi taj startap. Kako će oni reagovati? Koje korake treba preduzeti? Kakav je plan igre da se stigne od tačke A do tačke B? Ova pitanja su od vitalnog značaja, a investitori i članovi odbora zahtevaju odgovore.

Blokčein tehnologija, iako nije startap u svom pravom obliku, je na prekretnici. Cene su ako ne na svojim maksimalnim visinama, onda su na približnom nivou, obim trgovanja je visok, a broj korisnika kriptovaluta ubrzano raste. Ali, ova statistika nam ne govori celu priču.

Sa porastom cena kriptovaluta i sa povećanjem prometa transakcija, Ahilova peta blokčeina -skalabilnost- preti da ugrozi samu tehnologiju. Problem se u suštini svodi na veličinu bloka - blokovi koji su preveliki su automatski odbijeni od strane mreže. Kao rezultat toga, broj transakcija koje se realizuju u jednoj sekund je ograničen na jednocifrene, ili dvocifrene brojeve ako je blokčein zaista brz.

Problem je u tome što je ta cifra zaista mizerna u poređenju sa tradicionalnim načinima plaćanja kao što su recimo Visa kartice. Ako kriptovalute zaista žele da budu konkurentne u svetu transakcija, nešto mora da se preduzme.

Uzimajući u obzir ovu potrebu, neke kompanije rade na prilagodljivim operativnim sistemima koje će uspostaviti komercijalno-optimizovane platforme. Cilj je zadovoljavanje rastuće poslovne potražnje kroz blokčein tehnologiju. Nadamo se da će operativni sistem platforme postaviti temelje za razvoj novih, skalabilnih aplikacija, a organizacije kao što su EOS, Grid, DASH i Waves imaju za cilj da upravo to urade.

Kako blokčeinovi opetarivni sistemi mogu da reše problem skalabilnosti

Kreiranjem infrastrukture za paralelnu obradu sa više lanaca koja ispunjava određene zahteve, kompanije bi mogle da otvore put da veću komercijalizaciju blokčeina. Operativni sistemi na kojima se radi sastoje se od glavnog lanca i mnoštva pomoćnih lanaca, omogućavajući platformi da ispuni više ciljeva dok smanjuje suvišnost podataka.

Arhitektura operativnih sistema uspostavlja dobro organizovan "centralni poslovni okrug". U ovom okrugu svaka industrija ima svoj vlastiti pomoćni lanac- siguran scenario je taj da specfična pitanja i problemi dobijaju direktnu pažnu preko odgovarajućeg lanca.

Izuzetno prilagodljive platforme se sastoje od jednog glavnog lanca ili jezgra, koji formira minimalni blokčein koji funkcioniše. Kao oslonac operativnog sistema se koristi ovaj glavni lanac iz koga se mogu razviti prilagođeni operativni sistemi. Programeri mogu da koriste operativni sistem kako bi kreirali specifične konfiguracije, obezbeđujući prilagodljivost koja je dosada izostajala iz drugih blokčein projekata.

Pa kako sve to utiče na skalabilnost? U suštini, operativni sistem zasnovan na blokčeinu stvara različite tokove (pomoćne lance) koji se bave specifičnim zadacima. Kao rezultat toga glavni lanac se ne opterećuje obrađivanjem transakcija za koje nije konstruisan. Mnoštvo ovih lanaca predstavlja mogućnost da platforma može da obrađuje više nezavisnih transakcija u istom trenutku.

Operativni sistem obezbeđuje scenario koji je, metaforički rečeno, sličan dodavanju četiri dodatne trake na jednoj strani autoputa.. Vozači ostvaruju isti cilj, stižu na odredište, ali za to uzimaju mnoštvo novih puteva koji su nadograđeni. Zagušenje u sabraćaju je manje verovatno na putu od 5 traka nego na putu od jedne. Na isti način blokčein može da ostvari svoj cilj, uzimajući pomoćne lance da to urade. Pomoćni lanci omogućavaju da glavni lanac funkcioniše kako je predviđeno, a takođe i da obavlja specijalizovane zadatke.

Blokčein rešenja za svakodnevni život

Krajnji cilj operativnih sistema na blokčejn pogon je pružanje realnih rešenja svetu. Kako bi se nosile sa pobvećanim obimom transakcija, blokčejn kompanije grade infrastrukturu koja omogućava kompanijama da kreiraju stabilne platforme. Omogućavajući blokčeinu da ima više nezavisnih povezanih pomoćnih lanaca, kompanije će shvatiti da mogu da kreiraju prilagodljiva rešenja za ispunjavanje njihovih poslovnih zahteva.


 

Pripremio: Miodrag Radonjić