Za manje od mesec dana od kad je digitalna valuta bitkoin keš kreirana, doživela je značajno smanjenje težine izračunavanja heša (rezultat kriptografskih funkcija se naziva heš) nakon prilagođavanja težine. Kodom je precizirano da ako se u određenom vremenskom periodu ne pronađe dovoljno blokova dolazi do korekcije težine.

Kao rezultat smanjenja težine za 60%, rudarenje bitkoin keša je privremeno postala profitabilnije od rudarenja bitkoina. Bitkoin keš je u jednom trenutku privukao skoro 40% bitkoin rudara.

Zahvaljujući ogromnom skoku kompjuterske snage i niskoj težini izračunavanja heša, bitkoin keš mreža je vrlo brzo proizvela neophodne blokove za 2016. godinu. U ovom trenutku je došlo do još jedne korekcije težine i sada je dosta teže rudariti bitkoin keš i manje je profitabilan od rudarenja bitkoina. To je dovelo do masovnog napuštanja bitkoin keša, što je uticalo da vreme pronalaženja bloka poraste na šest sati.

Bitkoin keš je kreiran početkom avgusta od strane programera koji nisu bili zadovoljni zbog usvajana SegWit-a i izbegavanja povećanja veličine bloka. S’ obzirom da i bitkoin keš i bitkoin koriste isti proof-of-work (postupak koji obezbeđuje nepromenjivost podataka i onemogućava dvostruko trošenje) kako bi zaštitili svoje transakcije, obe mreže se sada efektivno nadmeću koja će imati veću kompjutersku snagu jer rudari nastavljaju da rudare na lancu koji je profitabilniji.

U susret većim problemima

Bitkoin mreža će u novembru ponovo odlučivati o nadogradnji. U to vreme će se implementirati blok od 2MB SegWit2x sporazuma. Iako je ogromna većina rudara i menjačnica podržala sporazum, Bitcoin Core razvojni tim se snažno suprotstavlja.

S obzirom da povećanje bloka na 2MB predstavlja hard-fork, velika je verovatnoća da će Bitcoin Core tim i njegove pristalice nastaviti sa rukovođenjem zastarelog lanca nakon što se nadogradnja izvrši. To bi moglo dovesti do toga da se dve različite mreže bore za naziv “Bitkoin”.

U međuvremenu, cena bitkoin keša je pala na nešto manje od 600 dolara, a bila je 1.000 dolara. Cena bitkoina je relativno stabilna i kretala se u rasponu od 4.000 dolara do 4.500 dolara tokom prethodne nedelje.