Prema jednom od prisutnih zvaničnika, članovi međunarodnog udruženja BRICS razgovarali su o stvaranju nove kriptovalute na nedavnom samitu.

Dana 14. novembra, ruska novinska agencija RBC izvestila je da je generalni direktor Ruskog fonda za direktna ulaganja (RDIF) Kiril Dmitriev rekao da Poslovni savet BRICS podržava ideju o stvaranju jedinstvenog sistema plaćanja za poravnanja između zemalja članica na 11. godišnjem samitu BRICS-a 2019. godine, koji se održava u Brazilu.

Stvaranje „BRICS“ kriptovalute?

Zemlje članice - naime, Brazil, Rusija, Indija, Kina i Južna Afrika - navodno planiraju da razviju sistem jedinstvenih platnih transakcija između zemalja članica, što bi se moglo sprovesti u još nepostojećoj kriptovaluti „BRICS“. Dmitriev je rekao:

„Efikasan operativan sistem plaćanja BRICS sposoban je da stimuliše poravnanja u nacionalnim valutama i obezbedi stabilnost poravnanja i investicija između naših zemalja, koje čine više od 20% globalnog priliva direktnih stranih investicija.“

Direktor RDIF-a je istakao da će razvoj jedinstvenog platnog sistema i njegova integracija biti "važan faktor ekonomskog partnerstva između zemalja BRICS-a, u pogledu povećanja netržišnih rizika globalne platne infrastrukture".

Godišnji samiti BRICS-a i dalje su fokusirani na jačanje jedinstva između zemalja članica u oblastima nauke, tehnologije, inovacija i digitalne ekonomije. Cilj godišnjeg samita je i unapređenje saradnje zemalja u borbi protiv organizovanog kriminala, pranja novca i trgovine drogom.

Udruženje nemačkih banaka zalaže se za digitalni evro

Države članice BRICS-a nisu jedine koje razmatraju stvaranje nove kriptovalute. Krajem oktobra Udruženje nemačkih banaka (Bankenverband) predstavilo je dokument o stavu u kojem iznose nekoliko argumenata za stvaranje digitalnog evra.

Banke su navele da bi trebalo stvoriti digitalni evro zasnovan na kriptografiji pod uslovom da se uspostavi i istovremena, zajednička, panevropska platna platforma, dodajući još:

„Korisnik digitalnog evra - bilo da je reč o čoveku ili mašini - mora biti jasno prepoznatljiv. Ovo zahteva evropski ili, još bolje, globalni standard identiteta. Sa svakim oblikom digitalnog novca trebalo bi identifikovati klijente koristeći standard koji je jednako strog kao onaj koji banke i drugi obavezni subjekti moraju primenjivati u skladu sa trenutnim zakonskim okvirom za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma."