Budućnost skaliranja na itirijum mreži je glavno pitanje za Vitalika Buterina ovih dana, sudeći po njegovom "skromnom predlogu" ponuđenom na Devcon-u. Razvojni programer je razmišljao o velikom problemu skaliranja sa kojim se suočava mreža nakon sve većeg usvajanja itirijuma i sistema pametnih ugovora koji čine sve veći deo tržišta.

Sudeći po Buterinovom predlogu, rešenje će uključivati "sharding" (način deljenja baze podataka koji rezdvaja veoma velike baze podataka u manje, brže delove sa kojima se lakše upravlja i koji se nazivaju “data shards”. Reč shard znači mali deo celine) . Koncept "sharding-a" će omogućiti svakom nodu da čuva (na svom hard disku)  samo deo od kompletne mreže, dok će nodovi biti u mogućnosti da potvrđuju mrežu pomoću matematičkih algoritama i zajedničke komunikacije. Pitanje je, postoji li rizik da nodovi pošalju neispravne informacije drugim nodovima, ostavljajući itirijum u problemu.

Sharding i još toga

Buterin ima ideju kako rešiti problem, mrežu podeliti u  različite vrste "shard-a". U glavnom "shard-u" bi se nalazila glavna mreža itirijuma, a bočni "shard-ovi" bi bili dostupni za agresivnije vrste eksperimentisanja.

U saopštenju su uključeni i drugi predlozi za nadogradnju kao što su klijenti bez države radi brže sinhronizacije, nadogradnje za EVM (itirijum virtuelnu mašinu) i budući proof-of-concept (dokaz koncepta) u Python-u.


 

Pripremio: Bojan Zečević