Kanadska vlada objavila je zvanični nacrt novih propisa o kripto-berzama i procesorima plaćanja, izveštava Kanadska Gazeta 9. juna.

Prema nacrtu, novi propisi pokušavaju da se pozabave "brojnim nedostacima" koje je Odeljenje za prinudne finansijske akcije (FATF) izložilo nakon svoje evaluacije u 2015.-16. godini, najviše zbog jačanja kanadskog režima za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma (AML/ATF).

Novi propisi će tretirati kripto-berze i procesore plaćanja kao preduzeća za novčane usluge (MSB), što zahteva od njih da prijavljuju velike transakcije - one preko 10.000 kanadskih dolara i novi prag za KYC proceduru od 1.000 kanadskih dolara.

Nacrt takođe sadrži analizu troškova i dobiti, koja otkriva da će propisi koštati oko 61 milion kanadskih dolara ($ 47 miliona USD) u narednih 10 godina.

Francis Pouliot, suosnivač Montrealske firme za blokčein konsalting Catallaxy, tvitovao je svoj odgovor na nacrt:

"Novi zahtev: ‘Zapisi o velikim transakcijama  virtuelnih valuta’ podrazumeva da su preduzeća obavezna  da traže i čuvaju detalje o svakoj transakciji preko 10.000 dolara, poput izveštaja o velikim gotovinskim transakcijama. To će biti izuzetno teško i invazivno za implementaciju. Ja ću se protiviti tome."

FATF je međuvladina organizacija koja razvija politike za borbu protiv pranja novca. Ove politike nisu pravno obavezujuće, ali prema nacrtu, Kanada veruje da će primena ovih propisa imati pozitivan uticaj na međunarodnu reputaciju zemlje.


 

Pripremila: Majda Petrović