Cena Itirijuma je dostigla psihološku granicu. Ako se probije kroz tu liniju, sledeći zastoj u rastu će se najverovatnije pojaviti na ceni od 20 dolara. Sledeće povecanje nestabilnosti može da izazove lansiranje novog Blokčein konzorcijuma kojem će se Microsoft pridružiti.

ETH/USD

Rast se nastavlja

Cena nije pala na ključnom nivou od 12.7 dolara što je dovelo do novog impulsa. Kada je skriveni preokret uzeo maha, većina trejdera obično otvara svoje ponude na linijama najbližim ključnim. Skok, u tom slučaju, pretenduje da bude minimalan.

Skok i scenario

Kada su minimalni odskoci, možemo pratiti ključne tačke trenda. Ovakva strukutra dovodi do jasne prednosti vođenje od strane optimista (bull). Usled toga trend će biti gotov u momentu kada ne bude bilo podrške na najbližim ključnim nivoima. Najbliži ključni znak je na ceni od 14.2 dolara ukoliko se cena okrene na dole na tom nivou, šanse će biti na strani da odskoči za 5.8 dolara do cene od 20 dolara.

Scenario rasta

S obzirom na to, pozicija od 14.2 dolara je važna za cenovni pad i biće maksimalan vrh za mogući odskok na dole. Ako se ne dogodi silazni preokret i dovoljna podrška optimista dogodiće se sličan scenario onom na ceni od 12.7 dolara. Pod takvim okolnostima sledeća meta će najverovatnije biti blizu 20 dolara.

ETC/USD

Još jedan pokušaj rasta

Cena Itirijum klasika se još uvek čauri na 1.2 dolara, najniža granica srednjoročne zaravni. U prošlosti, skok cene preko 1.26 dolara se nikad nije desio. U ovom momentu cena je ponovo prestala da raste u ovoj važnoj ključnoj liniji.

Rast naviše

Ključna oznaka u blizini 1.26 dolara je profitabilna za pesimiste. Zbog toga ako se ispostavi da su manjina dogodiće se preokret cene naviše.

Pošto je Itirijum Klasik trenutno u srednjoročnom zaravni, tokom preokreta minimalni cilj će biti blizu najviše granice ove zaravni 1.4-1.5 dolara.

Nastavak zaravni

U slučaju da ne postoje velike kupovine na 1.26 dolara zaravna će se nastaviti. U ovom scenariju, cena ETC će ponovo pasti na najbliže ključne nivoe za optimiste- To će biti blizu 1.19 dolara.

Najverovatniji scenariji

Rastući trend Itirijuma može prestati ako cena padne ispod 14.2 dolara

Ako se desi okret na gore na ključnim nivoima od 1.26 dolara što se tiče Itirijum Klasika, najverovatnije će porasti najmanje do 1.4 dolara ili 1.5 dolara.