Tendencija rasta BTC/USD para, formiranog davne 2015. godine, se nastavlja. Razvoj trenda je uhvatio takav momenat da je cena u maju dostizala svoj maksimum skoro svaki dan.

Ključni nivoi su ostavljeni daleko iza i sada se očekuje formiranje novih podrška i zona otpora.

Na trenutnoj stopi rasta, teško je da se vide ključni nivou na dnevnim grafikonima, trenutno nema nijednog. Ali na četvoročasovnom grafikonu možemo da posmatramo oblikovanje ključnih tačaka.

Trenutno možemo da izdvojimo najverovatnije jake zone podrške:

  1. 1,616 dolara. Ako počnu da se dešavaju cenovne korekcije svako treba da pažljivo prati cenu u oblasti oko 1616 dolara. Najverovatnije će kupovine početi od ove tačke.

  2. Manje moćan nivo je 1700 dolara. Ako cena skoči i pokaže nove visine onda će nivo na kome se formira podrška premestiti na 1700 dolara.

Ako izdvojimo zone podrške, trenutno je podrška na 1800 dolara najveća. Ali ovaj nivo podrške je još uvek slab, takođe.

BTC će najverovatnije dostići 1900 dolara najbliže za 2 do 3 dana. Korekcija će takođe verovatno nastupiti.

Trenutno najbolja strategija je da se čeka na oblikovanje jakih zona podrška i otpora.

Ne zaboravite da pratite vesti. O pitanjima koja se odnose na ETF, Winklevoss Bitcoin Trust-a, će se raspravljati u bliskoj budućnosti. Medijska buva će jako uticati na cenu tokom maja.

Gledajući na dnevni rok, možemo videti da su jaki nivoi podrške ostavljeni daleko iza:

Potencijalni ključni nivoi:

Kupci su trenutno fokusirani na zone 75 do 80.

Zona otpora je 100 dolara visoka.

Veoma je verovatno da ćemo videti rastući pritisak, videćemo test u 100 dolara i nove najveće cene opet.

Osim tehničkih analiza i okvira nivoa, neophodno je uzeti u obzir pozitivne vesti i pozadinu oko Itirijuma. Ova činjenica takođe igra ulogu kod kupaca.

Ripl je pokazao značajan rast u odnosu na prošlu nedelju.

Opšti trent rasta zajedno sa drugim faktorima učinili su da se novčić trguje na 0.25 dolara.

Grafikon pokazuje nestabilnost u poslednjih nekoliko dana.

Ključni nivoi bi trebalo da se spuštaju u kraćem vremenskom roku.

Na četvoročasovnoj slici možemo preciznije videti lokalni uzlazni trend.

Nestabilnost od 30 procenata je uobičajeno za Ripl u poslednje vreme.

Čak i na četvoročasovni grafikon je otežano da bi se skicirali ključni nivoi.

Pa čak i ako pokušamo to da uradimo, one neće biti relativne zbog nestabilnosti.

Treba očekivati oblikovanje Riplovih kanala u bliskoj budućnosti. Ovaj novčić se pokazao kao stabilan tokom svoje istorije. Stoga formiranje 10 procentnog kanala izgleda kao da je najverovatniji preokret.

Ako ste zainteresovani za ovu imovinu, pazite se obima trgovine oko potencijalnog nivoa i naravno obratite pažnju na vesti.

Pored opšteg rasta kripto ekonomije, na LTC je takođe uticao SegWit.

SegWit-ova ideja je bila toplo dočekana unutar zajednice.

Pored trenda rasta, jaki nivoi su nevidljivi na dnevnim grafikonima.

Dakle idemo pravo na četvoročasovni grafikon. Trenutno 32 dolara izgleda tačka sa snažnom podrškom.

Dobre zone kupovine će pomoći da se smanje rizici, trenutno to je zona od 32 dolara.

Ako cena ode niže i korekcija će biti jača, oblast oko 22 dolara će biti pun optimista. Važno je napomenuti da je preokret malo verovatan. Novi test na 38 dolara je više verovatan.

Generalno gledano, vest o SegWitu je radio sam za sebe. To više neće jako uticati na rast.

Očekujemo sledeće:

Konsodilacija na sadašnjem nivou od 32 do 38 dolara

Nestabilan pad

Teže povezivanje sa opštim indeksom sajber ekonomije.