Evropska centralna banka (ECB) ponovo ukazuje na potencijal blokčeina za transformaciju poravnanja hartija od vrednosti. Ove nedelje su završena nova istraživanja u kojima je učestvovala i Banka Japana (BoJ), a objavljeni su u utorak 27. marta.

U drugom rezimeu zaključaka koje je pripremala kao deo svog partnerstva sa BoJ, pod nazivom "Project Stella", ECB je sagledala kako takozvana tehnologija distribuiranog registra (DLT) može funkcionisati u različitim transakcijama vezanim za hartije od vrednosti.

Prvi rezime projekta Stella je završen u septembru prošle godine, pri čemu su istraživači tada zadržali rezervu prema DLT-u koji je tada bio u početnoj fazi razvoja, kao i rizika povezanih sa njim.

Kako tehnička ekspertiza blokčeina nastavlja da se razvija veoma brzo, ipak, ECB sada deluje optimističnije zbog mogućnosti poravnanja hartija od vrednosti koju nazivaju ‘isporuka naspram plaćanja’ (DvP).

Ovo ‘isporuka naspram plaćanja’ se dešava kada operativni sistemi "povezuju prenos dva sredstva na način koji osigrava da se prenos jedne imovine javlja ukoliko i samo ako dođe do prenosa drugog sredstva". U svom izveštaju ECB i BoJ izjavljuju:

"DvP bi mogao biti konceptualno i tehnički dizajniran u DLT okruženju sa gotovinom i hartijama od vrednosti na istom registru (single-ledger DvP) ili između registara (cross-ledger DvP)."

Scenario "ukrštanja" registra odnosi se na ono što se obično naziva "cross-chain atomic swap" prenos vrednosti između dva odvojena blokčeina, što je glavni cilj Lighting Network-a za kriptovalute poput bitkoina i lajtkoina.

Ažurirani podaci nam dolaze kada organi EU usmeravaju veliku pažnju na blokčein, za različite svrhe i primene unutar samih blokova. U februaru je Evropska komosija osnovala Blokčein opservatoriju (Blockhain Observatory) sa ciljem objedinjavanja regulatora, preduzeća i inovatora.

 

Pripremio: Bojan Zečević