New Mexico Community College (CNM) najavio je planove za izdavanje digitalnih akreditiva zasnovanih na tehnologiji blokčeina, poput diploma za svoje studente nakon završetka studija. Plan je sličan inicijativi Masačusetskog instituta za tehnologiju (MIT) oktobra 2017. godine u kojem je izdao digitalne diplome za više od 100 diplomiranih studenata.

Prema rečima predsednice CNM-a Katarine Vinograd, njihov plan ima za cilj pružanje više vrednosti, nezavisnosti i praktičnosti svojim studentima koji su se trudili da završe svoje kurseve visokog obrazovanja.

“Veoma smo uzbuđeni što smo krenuli sa osvajanjem ove tehnologije koja će našim učenicima pružiti više vrednosti, nezavisnosti i praktičnosti tokom njihovog života...Učenici su uložili ogromne napore da zarade svoje visokoškolske akreditive i osnažićemo ih da još više teže ka svojim obrazovnim dostignućima. ”

Kratki detalji o CNM-ovim planovima

U svom saopštenju CNM je izjavio da će 15. decembra 2017. godine početi da implementira svoj sistem za digitalne akreditive. Pod sistemom, studenti koji žele da obezbede svoje diplome visokog obrazovanja putem tehnlogije blokčeina, to mogu i učiniti. Škola je takođe navela još neke prednosti digitalnih akreditiva, kao što je laka provera od strane korisnika, sigurno skladištenje i dostupnost bilo kada i bilo gde i to besplatno.

Štaviše, CNM sistem može da čuva informacije vezane za veštine koje su učenici stekli tokom studiranja na koledžu. Sistem takođe može olakšati provere od strane korisnika. Oni mogu biti sigurni da su akreditivi stvarni, jer ih direktno obezbeđuje škola.

CNM je najavio da razvija platformu koju mogu koristiti drugi univerziteti, koledži i škole K-12, kako bi svojim učenicima izdali digitalne akreditive zasnovane na blokčeinu.


 

Pripremio: Nenad Ćurčić