Kristofer Đankarlo, predsedavajući američke Komisije za trgovanje robnim fjučursima (CFTC), izjavio je da bi blokčein transformisao odgovor regulatora na svetsku finansijsku krizu 2008. godine, ukoliko bi blokčein bio upotrebljen u tom trenutku. Đankarlo je predstavio svoje mišljenje tokom Četvrtog godišnjeg DC blokčein samita u Vašingtonu 6. marta.

U svom govoru, Đankarlo je iskoristio svoje lično iskustvo kao izvršni potpredsednik u brokerskom gigantu GFI Group - koji je 2008. godine, kako je napomenuo, upravljao jednom od najvećih trgovinskih platformi za kreditna zaduživanja (CDS), “koji je tada bio epicentar sistemskog rizika.” On je zatim podsetio na paniku i nered u brokerskom delu GFI-a, kada je globalna kreditna kriza bila van kontrole:

“Sećam se poziva regulatora američke banke koji je pitao o trgovinskoj ekspoziciji CDS-a nekoliko velikih banaka, uključujući Lehman Brothers. U stvari, uslovi trgovanja su se pogoršavala svakog sata. Bilo je jasno da regulator previše malo sredstava kako bi mogao da uoči sve signale opasnosti koje su CDS tržišta emitovala.”

Blokčein tehnologija, rekao je Đankarlo, dala bi “zlatni zapis registra svih regulisanih učesnika u trgovini” i sprečilo bi način na koji su se regulatori borili da održe uređena tržišta na vrhuncu neuspeha sistema.

Pre stvaranja distribuisanog registra, regulatori su bili “primorani da skupljaju pojedinačne podatke kako bi rekonstruisali složene, pojedinačne trgovačke portfolie”, ručno pozivajući brokerske kuće kao što je GFI da prikupljaju tržišne informacije. Zatim je izjavio:

“Kakva bi razlika bila da je pre deset godina blokčein tehnologija bila stub derivata Vol Strita. U najmanju ruku, to bi svakako omogućilo daleko bržu, bolje informisanu i kalibrisanu regulatornu intervenciju umesto neorganizovanog odgovora koji je nažalost usledio.”

Đankarlo je dalje napomenuo da bi blokčein, zajedno sa “modernim sposobnostima kognitivnog računarstva”, mogao dozvoliti regulatorima da brzo identifikuju obrasce i crvene zastave koji signaliziraju pojačani rizik propasti banaka, kao što su “anomalije u trgovinskoj aktivnosti na celom tržištu i divergentne izloženosti druge ugovorne strane”.

Takav tehnološki unapređeni uvid, sugerisao je on, pokazao bi da je “400 milijardi dolara zamišljenih kredita pripisano Lehman Brothers-u, predstavlja manje od 8 milijardi dolara neto izloženosti na tržištu.”

Kako je saopšteno, Đankarlove izjave je ponovio i bivši potpredsednik severnoameričke investicione banke JPMorgan Chase, koji je slično zaključio iz ličnog iskustva da blokčein može biti “ključ za izbegavanje sledeće globalne finansijske krize”.Pripremio: Marko Mihajlović