Nacionalna kancelarija za reviziju Narodne Republike Kine razmišlja o upotrebi blokčeina kako bi  rešila probleme “beskonačnog ciklusa čuvanja i upravljanja podacima” na postojećoj infrastrukturi, navodi se u saopštenju objavljenom na zvaničnoj stranici 24. aprila.

Nacionalna kancelarija za reviziju ima zadatak da vrši reviziju svih finansijskih transakcija vezanih za državnu upravu i upravljanje centralizovanim data centrom koji čuva relevantne podatke za svaku povezanu revizorsku kancelariju u zemlji, na pokrajnskom i opštinskom nivou.

Situacija sa kojom se trenutno suočavaju je “beskonačno proširenje hardverske i softverske opreme za data centre” kako bi se upravljalo ogromnom količinom centralizovanih podataka, kao i složen sistem koji zahteva veliki broj zaposlenih.

U članku se predlaže da bi blokčein rešenje, koje koristi “konsenzus algoritme distribuiranog noda za generisanje i ažuriranje podataka i algoritme za šifrovanje i dešifrovanje kako bi se osigurao prenos podataka i pristup”, značajno smanjilo radni opseg državne uprave.

Svaka povezana revizorska kancelarija će biti akreditovana kao samostalni nod zadužen za “jednaka prava i obaveze” za prikupljanje, održavanje i upravljanje podacima. Centralni data centar bi čuvao vremenske odrednice (timestamps) i nadgledao poverljivost i zakonitost operacija povezanih revizorskih kancelarija.

U članku se naglašava potencijal pametnih ugovora u automatizaciji procesa upravljanja podacima.

Iako je politika kineske Vlade stroga vezano za trgovanje kriptovalutama, čini si da je prema blokčein tehnologiji naklonjenija. U martu je objavljen vladin memorandum sa detaljnim planovima za stvaranje “Međunarodnog centra za razvoj investicija u blokčein tehnologiju”, a u februaru je objavljena vest o patentu koji je podnela državna Banka Kine za rešavanje problema optimizacije sistema blokčein tehnologije.

Blokčein fond preduzetnog kapitala, koji kontroliše 79 miliona dolara, je 22. aprila saopštio na Blockchain Expo-u u Šenženu da će podržati blokčein startape.