Kineski pametni sudovi navodno primenjuju razne inovativne tehnologije, uključujući blokčein i veštačku inteligenciju (AI) u odlučivanju o milionima pravnih slučajeva.

5. decembra zvanična kineska novinska agencija Sinhua je izvestila da je više od 3,1 miliona kineskih parničnih postupaka od marta do oktobra ove godine rešeno preko blokčeina i pametnih sudova koje pokreće AI.

Usmeren ka budućnosti sa sudovima koje pokreće AI

Na ovim „sudovima budućnosti“ građani su u stanju da komuniciraju sa sudijama kojima ne upravljaju ljudi, virtuelnim licima kojima upravlja AI ispred više ekrana, što negira potrebu da se oni fizički pojave na sudu. Sistem takođe stvara mogućnost da građani primaju svoje sudske odluke putem teksta ili putem većih servisa za razmenu poruka.

Nakon uspostavljanja „prvog“ svetskog pametnog internetskog suda u istočnom gradu Hangžou 2017. godine, Kina je pokrenula slične operacije u gradovima Peking i Guangžou. U aprilu je Žang Ven, predsednik internetskog suda u Pekingu, rekao da sud koristi AI i blokčein kako bi obezbedio odluku. Žang je tada rekao:

"U trenutnoj upotrebi AI kao pomoćnika pri donošenju presuda, efikasnost se daje prvenstvu nad tačnošću. Ljudski sudija je na kraju odgovoran za pravičnu presudu. [...] Ali mi krećemo u budućnost kada možemo videti AI sudiju koji sedi na podijumu."

Prema izveštaju koji je objavio Vrhovni narodni sud, više od milion građana već je registrovano u sistemu pametnog suda, zajedno sa 73.200 advokata.

Blokčein može na legalan način potvrditi dokaze

U septembru prošle godine Kineski Vrhovni sud presudio je da dokazi overeni tehnologijom blokčeina obavezuju u pravnim sporovima. Vrhovni sud proglasio je da „će Internet sudovi prepoznati digitalne podatke koji se dostavljaju kao dokaz ako su relevantne strane prikupile i pohranile ove podatke putem blokčeina digitalnim potpisom, pouzdanim vremenskim žigom (timestamp) i verifikacijom heš vrednosti ili putem platforme za digitalno odlaganje i mogu se dokazati autentičnosti koršćenja takve tehnologije."